OCR Output

« JUNIU8,
Dagar X Män. Upp Wäderleken G.ft
i? .- 1 F Nicodemus..- - F 1VJ46 Klart » 20
2 L Erasmus Q 11.18 — « 21
Om den rika man och Lazarug, Luc.16.
HögmuLuc.12:13—-21.AftonfaNom.1:1—-17.
H 3 SKI .e. Tref. VI ·11.45 Marcellinus 22
« 4 M. Optatus VI f..m « Mulet -» 23 «
-: 5 T Bonifacius A 24
6 O GUSTAP H 027 Okl. 825f.m. 25
«- 7 T Robert P 0.47 Regn 26"
8 F Salomon . Z 1. 6 F- -—«— 27
9 L Primus IV 1. 28 k-— 28 ,
Om den stora nattwarden, Luc.14. ·
Högnm Luc.14: 25——35 AftonsaRom.1:18—-25.
, skZ10 SKZ e. Tref. , IV 1 54 Swante E. s —29 «
s LHQ » slls M Barnabas L. 25 C Narmast 30 «
sgiss XX 12 T Eskil « H II Ned skl.11.19e.m 31
FTÅEEI 13 O Aqvtlina M 9. 6 Mulet Juni 1
14 T Elisa M 9.54 « -.-—- 2
Is· 15 F Witus isHS 10.30 Halfklart Z«
« - U . ’d . Ne U xidd. Ned
. TIERE Tgä gähnt-: . T»t: Dogg« TM. Däm. « T.m.
« « 1. 2.59 11.57» 8.58 9 2.50 11.59 , 9s. -9
3 2.56 11.58 9. 1 11 2.48 11.59 9.11
55 254 - 11.58 9. 4 13 2.47 12. 0 9.13
7 —2.51 11.58 9. 6 15 2.46 12. 0 9.14

--·-·-.-¬

--77-«««I « -..-«« « « ·¬

-------- -,-. «- I-- --- "·-"4:----- »W¬

K -»MW«JW4-M

Ewwstw Ww «
HAVE-f XCXJZKX )

--- Os- s-—-Jk

M- - a« OW-» MAX-Fäls¬

-»27 www-:- k
»Mi- »M- wxzkzzwøzzz Nackt-z s¬

· J- XMJ »F
, »Es-«

TDHGJJJMIOKMJKMMÆM PMJUW »Z- OWN¬
." Eis-»

L .

»Ah-Aj- MH X-.j¬
MM JJE ZW¬

z -,-«-«—"«-. z- » Aw¬

WEB- DJW JW WH-— ,

- wq PM¬

ÆJH »Ah-M XMOIJWH ZM

· WWSÄ«WMJLZP «ze.-77H«»4- s-« k;
AS Ade-:- »e- UW «·- FIqu - Miss- XØJXXZCZJM
JJXMHZ J ANY- yzcyyy .- H¬

JJJ !- «

f

Ez- MMOZ « XMQUQØH »z-; zyzsj
. e¬
Az »Ja-, »W QwaHkstg skiz-. »s¬

Hast-»i- X « ,
« MAX-Mk , MU- ;¬
-Hz--3-M,X DICHTny M JØJÆZ

— KLEM¬
-’«-LJ.-2 M-» www-TM ."

III-K «-s-«"-«
szxyw
ANY-Cl MXLT ’
·-;«—.L.7««ky H- Mis- «?M«,«»-Æ Pisa-Z

XJXQJYGM HEFJFMUXMJMMJ

TM» M hzäpaøa NWMFM W Äwjf MZIz

.-.f2-J.El¬