OCR Output

. - Wär- Mänad ;
E · Dag ar -I I Män. Ned Wädetlskess lExft

17 qL Gertrsud - II 713 » Mulet H

Om Judgrnes bitterhet emot Christ7um; Joh. 8r
— HäkgmsJoh.1·1:47-sp—57 ,

,« 18 OEGIFastan g: 8.43 Edward, F «« l6

. EIFWMEEE Wiqes«M¬

T H z ; -, » 19 M Joseph W 10-.10 C Närmast) 7 »
« X· -7X7IT«-Z««O«-M 20 T Joachim WI- 113301Nk1859em 8 T
H ; M « s»....-. «- JY IMMJ, »He-. MAY JY 21 Z Zentedictus ge f.m Eåkgkchtemn) 9 ;
f » » « 22 tc or . . 0,48 ar 10
»s- X-««JJHZ- Zö- : NTMH Zä- ·- 23 F Aer » 152 okt. 210em 11 ;
»F«; MW L- j- JZMX 24 LFMar Beb. D. M 2.43 Gabriel . 12 J - i
Yes-CI ZU , - Om Hcrrans gathtwkgrd 11 For-. 11 « III E
L x — ögm.:
MXWWØ Js« - J — «-"25 ZEIEPMMJZUT .»Es 3sp24 MarSBeb D 143by E
,- , MCZZ « ’ , 26 manue »Es 3.-55 no - 1 E
IFFW « OFXXY III-« » « - 27 T Rupert «- 4,20 ., 15 ,
WJMAYUW 4 JA- - . ; 28 THO- HJzalcUs «K 440 Mulet ’ 16 »
«-«;;--, Mk ,·,»«J sz AN- » «- 29 Jenas IS «4.59 17- z
» ; «- « «" 30 FWLånNFredag Ki- 5.16 Qvirinus, Cz , E
E XII-«- ,-»4J«.-1;jq-,Z » zz XqMÆ ME . 31 L Amos z Upp Okl 544fm 19 l
.i : - U M’dd. Nd U V dd. Nd ·
H »Es-, JJJ XYØJJKMZ XTIIEX If- -· » Dog. FIE. EIngA Fig Dgg FEF gImå Fä. » j I
Fig 7« ZW- ».-5-Z.J-X- ng III gsxg ggz Es " «
XØ « TM- : «-«I«k« »H- F » 5456 12.· 7 6.19 31 5,33 « 12.« 4 6z37

475 - 1275 »Jwa ¬
I Xw Jwøcp »J- XZZZXW «

»Je-» MSZI ·»"« ÄMJZ MA« g« j: Den-»z- J«.-—· —.M»,«--iz»«4» «¬

« .-».».«-.-» O«:—· «»«-»· » v , . - »I. W « , . ...-..«.. ... . - » sp¬
« - « «W .s »«,-4pW-«.ss..s.«usiwtinMwwwswwssthwwiWW-M «M7«M- «