OCR Output

« III-k—
«- —
— I

N «- « s· THE-W - .- .- , ,
, « - .-f - ' , —— - I- )

PEBRUAR1U8,
Män. Upp Wäderleken G.st.
D1 gTMMAX1M1L1ANAHE 6. 54 Snö 20
2 F Mar. Kyrkog. N 9.10 21 '
His L Blasius D- 9.22 Mulet 22 G - ¬
Om Simeons lossång, Luc. 2. , . « YO- MJ s¬
Högmz Joh. I: 16——18. Aftonsx Joh. 12; 35——43. z» »O-« MW « WXQJ «
? ZEASengesimu T 10 Z YMM KAka 22 -" » .;-,:-«-»- -4 A- x- »Y¬
gat a " 11 nsgarius, sz 2 «. · . . « ;
6 T Dorothea xsz f.m.v Fjermast 25 W «’ « -;7; IJ MWTZWOJW yxz JM . ;
7O Richard - H 0.52 0k18.51e..m 26 WMMWJAHA »F«»7-.-z-«
IF ggsskchsss M Eis-sc »--—-. « «- M ;
Ast-«- po oma 2 me " « « , ¬
U 10 L EUGENU M 4.- 3 köld 29 MMMJHTJJJÆUJWWMØ j
ZE- « . . A- Its-»F

11 SFFastlSöud H- 4.54 Eupkäosyne 30 » , » »
»k- « »so-:- . --",« -" · -D- H- ; ¬
Es ge Fxäggg « xå Läg NTUant Febr.311. : « » »O MM l. ,
14 O Walleutin xg 646 —- 2 ? MMMJJLUÆ JX HAZZJ
O Upp Midd Ned O Upp .Midd. Ned JOFZZ WMZ H PM- -- ·«k
Dag. T.m. » T..m T.m. Dag. T.m. T.m. T.m ZJM
» « di 8.14 1214 4.15 9 7.55 12.15 4.35 ÆGZM J .
X II ngj igg kz ngg jsjg i- « ,- 4 T- MI ¬
. 7 8 0 12.14. . 430 15 7.39 12.14 4.51- ,- QWXJ XW —- «
« - YVCW WM « JHW»J2." M Zi- ¬
MWXYWZZFI »Es-T- Ä-! MZNM J, XX « «:2¬
sy- « J«

Christus förkunnar sitt lidande, Luc 18. F

Hisng Joh.12:23-33.