OCR Output

If gszz —» - P:«Q, ---,--—3s— q,— q«

Deita är, 1866, er i Sol-— Eise-m i»
eindringen det 27: de.
» Påsktetminen entrisser den 31 Mars.

Dei santma är oek ifråm

H. M. Konung CARL Xvs Födelse, den 3 Mai 1826,
Deß nppstigande på Thronenz den 8 Juli 1859,
Kröning, den 3 Maj 860, ........

H. M. Drottning WLLHBLMMA FREDRlCA ALB¬

xANDRA ANNA LovlsAs Födelse, den 5 Aug 1828,
Deß Biläger, den 19 Juni 1850,¬
Kröneng, den 3 Maj-18·60, ........

H. M. Enke-Drottniug JJOSJJIPHTNA MAXHHLIANA

EUGENIAS Fodelse, den 14 Mart.1807,

000000

JANUARIUS,

det 40
. det -sp .
det. 6 ; LMMW
det 38
det16 ;
det

det59 H

7

6

Gif, o Jesu- fröjd peh lyckeu
· - Månsp Upsp Weiderleken
« , T · Om Jesu oneskeirelse, Luc.2
· « Högm.«: Joh 14:13. Aftons.·: Ebr.·13:8——15.
1 MKNyåræDaH M em.
2 T Abel, Seth sile
3 O Enoch · Läg 6.47
:-»:4 T Titus · ·
·«5 F Stmeon - 9.18
6 LMTrettDa M 10 31
· Christus lärer i templ·,et Luc 2.
HögmuJoh.7:14-"—18 Aftons.:Ebr.3:1-—8
Sskle Trett -D. X- 11.42 AUGUST
M Erhard ¬
T Julianns
O Nicanor «
T Hygmus
adth

Dagar .

Mulet

R

FIMU

Ficke

. dagae ¬

s —

ziz os.52 8)
»Es
Z. 9..

4—:16 ¬

« « 519 .
Our brollopet i Cana, Je oh.2
Hoqm Joh? ··4.: 5-.-—26. Aftynsq Eph 2:1·0—16

SKZe Tritt -D WT— 4619 Feiix

M Maneus Klart

f.m. Okl10m49em

Jan

7.H

» Upp ; » Midd
J s0 kif«
-.-z., ;8«.,59-; .

8.58
8256 1-2- 7

GKH

Sondags-Bokstafwen r G, seh

i
4

Okl. 8...-0fm 20
530 O Närmast) 21
1865 Des-. 22
8.- 3 Anm.1847

i

. W- IWMU ·wi-·t«-«·M«-s

WWJ«.4-w«2 »Es-» ; » « AMI¬
AJ »Es-«- WWLIXLXJÆ MAY XUKJM

di- J—
MKXÆZAXF XII-«

MMDW

¬

wziy W »zw- J. y-«.7-—
fisng- MJØHFJØ W M

i — . .
- cMMW s-«-,«p.-«»W. « Oss«Ms«s—-MU«« · ·- i ·¬