OCR Output

next-ringen det-. 27:«de. Söndagængstafwen r· G, och
Pasttermmen mtreiffnp den 31 Mars.
Det samma är ock ifråm
H. M. Konung CARL xv:s Födelfe, den 3 Mai 1826, det 40 " «
Deß uppftigande pü Thronen, den 8 Juli 1859, . det 7 » » 7; « - » »
Kröning, dens ABBEs-Bin i» . .1, . L . WHWM M««J·,J«« ««-7«-«.7-»J-,.-.2 ;¬
H. M. Drottmng W- 1 A REDR CA A Es . » J·«-"Ww«e ff : Hex-»¬
,-;-k«-e--««47-er-I-Jz-z- MJJEKÆ ; .

UNDka ANNA Lovsts Fddelse, den 5 Aug.1828, det 38
O O O s o O -.,jb
MWMJJ, HZØJOAJAJYZZ « ,
L - - - « »- , , -4-— . III-:- ««»¬

L
LV

CAN T Mk, .
(

Kröning, den 3 Maj1860, . . . . . . . .
H. M. Enke-Drottning JosEPHINA MAXleANA

Deß Biläger, den 19 Juni 1850,¬
EUGENIAS Födelse, den 14 Mart. 1807, « « » » »O »

Deß Biläger, den 19 Juni 1823,
Kröning, den 28 sept. 1844, . . . . . .
H. K. Höghet Arf-Prinsen och Hertigen af Ostergöthland
OSCAR FRBDRICS Födelse, den 21 Jan. 1.829, ". .
H. K. Höghet Prinseßan och Hertiginnan af Ostergöth¬
land sOPIIlA WlLHELMINA MARIANA HENRIET¬
TAs Födelse, den 9 Juli 1836, . . . . . .
Deß Biläger, den 6 Juni 1857, . . . . . . .
H. K. Höghet Arf-Prinsen och Hertigen af Wermland
oscnn GUSTAF ADOLPHS Födelse, den 16 Juni1858,
H. K. Höghet ArfsPrinsen och Hertigen af Gottland
GSCAR CARL AUGUSTS ödelse, den 15Nov.1859,
H. K. Höghet Arf-Prinsen och ertigen af Westergöthland
oscnn ounh wlkaELMs ödelse, den 27 Fehk.1861,
H. K. Höghet Arf-Prmsen o Hertigen uf iDalarne
NlcOLAUs AUGUSTS Födelse, den 24 Aug. 1831-, .
H. K. Höghet Prtnfeßan ach Hertigmnan af Delarne
THERDSIA AMALIA OAKOLINA JOSBPIUNA AN¬
wlMTTÄs Fädelspk den 21 DIC- 18369 s 9 · r
Deß Buäscrp den« IS Apij IZSHI O e 4 e e c

« den 31 Mars kl. 3T50« f.m. dch

H. K. Hd het Prinseßan Lovst JOSEPHINA Inn-E¬

NIAS ödel e, den ZI Oct. 1851, . - . . . . . det 15

H. K. Höghet rinseßan CHAELOTTA EUGJIFNIA AU¬

GUSTA AMAUA ALBERTINAS Födelse, den 24 April
1830,....... .det36

. . . . O . .

» Förmörkelser:

Af sfem förmörkelser, nemligen tre i Solen o twü i Mü-¬
nen, sont detta ür inträsjfa, bliftper blott den eneghmånförmörs
kelsen tell en del harstades synltfi Denna förmörkelfe dörjart

utar efter münens nedgång.

Tecknens Bemärkelse:

E Vstyder Sön-- och Högtidsdagan O Solen. H Hi

« FE Pkånen . Nymåne."- () Första Qwarterei. O Full- ?
NPWVW W s — mane eller nedan. O Sista Qwarteret. »-Wädurenf.¬

« Mo M « IJOxetfn Mdftggåmg isIS Kräftan." " M Lejonet.
« -- « , . - ung run. gen. IS Skorpion. Sk tten. -«-«.

, FOTM ,ÆX7YMØ«LHM PG .detenbocken. H Wattumannen. T Fiisenn yf.m. -Y
n · · . örmd agen. e.m. eftermiddagen. kl. klockan. 32 Månens :¬
MMJW—M uppsttgande, Fnedstigande genom Djurkretsen ( Nedflytt- E.
«- » »s« mng tell efterfolxande och ) Uppflyttning till föregående dag.

( if . ; - f- G.st. gamla stylen.. T. tnnman m. minuter. Wid Månenö
M · M» ; , Upp- och Nedgång ttllhöra de ntsatte timmarne förmiddagen -·
» « « eller eftermtddagen, alltsom de stå efter eller före fang