OCR Output

E, chiök . . ILEÄby i Christian- fITJdeslö
Woxtorps By (kr.- : L ftads TLänskF . 27Hljeh)ulx? « - . - . — :
; - «m.) . . z1«"z71A-målfk .- ." . 191Ostxcrbymo -. 27 .. O W l L» .- »¬

Uti JULL » . · . , .
De äkta perlorna erhållas endast utur musslor, ett flag

X

Löfångcr K sti«e . 18

; Allgiitstszim« .dezn legnFskrotxa . 9Nödesunst·., ...15l .
Es « - Ihn-II s Elsznkoplugkz . ZSkara . ". ». 4 - watteudjur, hwilkas mjuka kropp är innesluteu 1nellantwåfasta»
. Corksk « Is- ««« « 4ILLUngZPÅ" « - O. — ·.3 Sköfde « - , . i1 » skaL Mänga artesc af fådana mußlor gifwa perlor, men det är
Cm F rIm «« »1 Vtaltkwwllmzarkz Sundswallk .« .· --8» l fsyxmerligen twå, som hafwa dem werkligen wackan och dyrbarm ’
EZUFFEJ «« « 10 -»UUd)»»z . 2Sijlwesborg s. ;-10 - Lk Den-s ena lefwer i hafwetwid Indiens och Amerikas kussterT,
Gss P « « 16 DTW z«(zsUMark- Trellebokg. . 23 « den andra i sötwatten i wär werldsdelj » - «· «
Gefle . zk .- ., L« naip)·»L . . . 18 thadY . ». · ;80 Den swenska perkmußlan finnes --i heta wärt·la11d, från
HVCUUC k» « lstMArkFWyd s « »1 Ofwer-Kaij Z - "" lappmarkerna till Skånes, i ksådana -åar,«- soxn förcx klart mat¬
JELMFHT ;.«»?1Y»cha«»»«»»»»åj JGrelsbxznjk . 11 , Ä ten, och hafwa stenig och sandig, icke dyig eller -oren betten.
— « ! « - W«""·«"«" « on ·är ganska stor, till sex tum i längd, af -aflåug, något
, ? -—"" · "·"«« -«» " "««««—"«"«——f«--«—-«—-s-—C-«—«——Ås- EILLWMA Lin-hart- ,.Eoi1«i-« airUjI-« , « ,
ZZHZZÄFHH » ZZWoxt«ox«psby(kr.m.)gsthorp (kx·. m.) . 16 , · « A
Wirsemmsby: 1"9 Ptså (kr.m.). . ZOPrcbro (kr.-u1.) f. 9 — — Nöt«t«ja Algutsgård »Strpjtgnäs-k . . 14IWadstena . . . 7
Wisby(SödraBy-" erJFW (kr.m.) . 18-Z)rnsk51dswjk—k » 16 OlskksömJ . « 12 Jtromstadsr « mxgxåarbergskz 30
«W’n'mml«kkt)(kr«m·)Y23 Yhs by (kr»ms) — ZPstersundsk . . 9 OstårstajnusY II gæxxttlklöådgkldw lgjåsessthwlkf ZU¬
1smgso .— . . 5Alsletn (kr.nz.). . 16 Osthammar -. . 26 « J Namqwilla , . 2Södert81ij y J VII-IF « E « IF
Ak Utsr k -l OIH.oBER· " - , Rännarcslättcn(kr. Sölwesborgstöxk IWimmeXbIsk . O«
Algutstä13(ttsktls)2FIFHFFJZM(IUIU.)LTKrgiketorpistsonolk m.) . . . 14" sta dagenkrm) ZOTZittsjösk ) « Zä, «
»s« OT-· .9-mg. s «« « «ä11(kr.m.) 9 —Röde«undsk. . . 28 Tlossk sk « . IT - 's « « ' «.
WEIBER « « · EDFglFCUDCEM . .-2:-3Lad1;gårdsgärdet « SaugesrumiGrök To)n:t«a)a(lk[xEl m.) 1Ei--),!30.)stadJr '. « W
Arwikå xg sk« 1s6 Folmg,e.w)rka(krs nnd Stockholm lingcbo(kr."m..)««" 1Torup . sz . MARTHE « « — 3 '
Askeriuussopmg -" HGZZikehh ; Cal« « Erim-L . . 8 Sigt1111a-«s. . . 15 Trosassu « JLZIYVHEDU chcgård 14
« « « « , t» - Damm-« . 8 Skara . -. . . Zwriid t . . «--- Odesslö " 21
Zszlslrokekgo Ik ’ « «1 Uqu Lan . 24 Landskrona «. 24 s Ski«llingaryd(kr.m.)1Jddeiszallwk . LIMIle » 8
LIMIer s· i ssGefls . . 14 Lerbcick (kr.m.) . 24 Skdfdcssa .« . -. 17Ullcncd 2858 « « « «
kaTseryFQekH «m; 13 Fässan . . . 253 Zidköpings«. . : 10 Sköucrsra Sdrby UIriccrzkimU-k « ,3;T:eg;uud. . -. 1
» « .« « . . .-inköin««" . 9· .kr.m. . s. .- « — « «’"«"—"tcrymo» 28
" ZEIT YJ (kI-«M.). 17(»Hr11bl«1ahyd(kr.n1.)2« LinnapwdcI . . . 1 . chcjkkszng sz KERFE s « «
Excquer ’19d9«lm7—md«’ « «16L1"11119Usk09«" — —· 8 - Uti Novddsjjsz .
COctlskkoszncksk « H Zglkeexlisktåkscskymj xg ijxaslkilt lerm«)" m ; Farkshallw den 4JMWDVP — — sichtdstcua X 11
» . .« s « » .. co eka «-r.m-. . . sar«tad-" . 2 DIE-« « .· -.- ·" .
DEW NEW- Hellkstadi Osterg. « New-. . .). Z Ehrikkdarass .-;FOZZIIZDIYHZSFCUXUHVN Waldcmawwck « 5
Caxfstad en ' 16 LLU (kr«m«) « 31 MVTFIU Köping . 14 ? Ehristianopelsk ;.1I Län (kr;m.) F 14 Yrigsmdrn 6
C « «- ' 9Hehujgborg . . ZMåltlla . . 10 Tshlsbro . . . 4.Sweunewad(krn.1)4OfWCVbI) i NUM¬
CZTFHIZFFFFH III-Fäsng . Bzztkzntefasss ."- . .7 ; His- .18"Södcrkizpiug .«.’20 uiis jucken. .20
— ,»«» . sz . . . scgryånga.. . 21 · - Ut« DECEK « "
gxsztshamn - s 14 HEpr ; . . 9Morlandaplatseni . WILL .de1112er)rups GästlngPR Skaka 10
Ebba1. lg ggxxgkftkg «' ’18MEllfsborg«9?-Län 10 i Backst . .-10 qwaregchrfd . -. 4Skelleftååskp . 11,¬
Efij . . . . SKongsbackcsk 1 ZFAJUZFNI Cal- 21 z Zum-ask · . 16 Ocordxyaluth 3 Skjpnarhysk sp « 23
lekaxslcln).v . , 10 Kotzgsbw ,j Jän- IRaum . « f 8 · Carlskwuqs « . 19 Nyby-s- » . 20 Skqstradx .« · 19
- Emma (kr.M.) . 2 köpings Län .17J?orrköpincjsk 3 Haxmäad-. . . 17.Payala"" . 10 HIMFEUFUH « 99
CZIebacken . . . 24 Kottgslena.(kr.mz) 2Norrtolje«"". . . 10 LillköpivgZ . . 11Pitcåkk . Mälmkkszsk IT
Råncsrss . . . 30 OfwckTorneas . Z¬