OCR Output

Xa . . . v « . Wär- Mär-Tad.

»- L z » « s F Dagar « Män. - Wäderleken Glstsx

«- U « -zc M »» « Om den Canasneifka qwiLIInaIi, Ma ----H ¬

II Z « Z Øs O««- · 1Ssstg2 Fastau · I-- Upp klszsfm III-WILL

? 17 M Gertrud Ei 8 45 Herr ert) - »

H M «7:T---7«- I j-«»M«--. g-« -,J-;«,-z«w,7 18 T Edward III Io.22 C Nmmast

«»-7!» »», «,-. «- 19 O Joseph Hz 11. 59 « Klart · 7 «

Z, zzwx X; « y« . . 20 T Joachizn - We f.m. OIMquMrm 8 .

s· ; KI- ä» « 21 F Benedictus M 1. 28 WardagzeImU I F

« « JOJ -.:«-;F:JL- 22L VIII-Dr · sa- 923 Du 11 Im 10 —¬

T fis-, ZOZ »«-z,:«-«, ,» « « ««7- J- ; ChrIstus IIt dref en dfsjefjwuh Lux. II. - . »Y¬

J, »F ·-Ø- X-« JYQ THI- O 23 Ssrs i Fast-an H- .-3:.30· Aer - II - » ·

« « S ;-; »- H« —— 24 M Gabriel »J» -3.»54 · Klarq- » I2 «

- « LIMI; - AJØ « H - « Q-? "25 TMMUVVEVDIIT 4s14 "- dagar 13 «

« « s s- »k» ZH , - 26 O cmckrrrrck III --4-.2»7 s —-i 14

: EIN - L .. Y-« «·««--k-« K« ¬

sz . ?- -( C: EZU -« - Z, J-- , f 27 T ZkUpert « A 4.37 —- 15

. -«Mzm» « CHZJ ---»- , 28 F DJIaIcus -Z- H 4.46 —- - 16 s

« ·»s «- »Es-« zzzz »z» 29 L Jonas — ex 453 —- - 17

- - » ec- es -»» - - -» - J ! « L Jsuss spisar 5000 Inänz Ich-S

» H»:-,M FZIJ XII-: EXMHMH 30 SHZIMIdf Söud. g —-Ned W k1858fm 18 sz

» ! « Afny 31 M Amsys , —- IT 8. 42 OviriIIUs) - IJ ' W .

Ez- z HÆA XIV-— E -«;Z«-»j. -«»., « » - » DO Upp Yidd geed «D0 upp Läidii Lied

c . ,. s . T. n.- - OHL .. .. TJ , . .

JJW -X.--.- « - » f-? XII-weiss- ,- -,,-,. - II ZEIT äng . Pflle Zträg Läg ägmg fth

»F " . c J. ). Ei « -- ".. s «. 12

X « IN WO- AMI- II III-IT sag-;¬

K JZYM M--,Yy»»-.- « . 7 - « sz -·»

F j-:- III-Z Æskkcz;f« « J « — « ( . . « «s . «

, YLWZ LJØ Je fø ( -:«,- ØWU 47 By- «- 4 »N- ff» « A —

E ! 0«:-«- ; KMYX ÆJIX Its-« Meter-Ah- i, z- Gy- f « »d- L-«««:-"Mä— Os-? W¬
Jcs --;-;- »F » »- »¬
! »- « .- »s-» (o III-Zw- « « T- D« gwwxz

CM s rz K« e-(
.-—G k- ØZAJ »F MÄRQH Æ Jepewxqor XIV-, » DEVAfo XII-e

·?-I-«’-;N-J ZSJJVJJZ III-M- v · "· » J

-EF-. »Z— ZZ KZJCXMÆJYÆLJ -—¬