OCR Output

- »—«».«»—-— LIMUZ QUC ·—ng g M

. ldens Sknpklfh och är i Sol: Cirk kln cller Stint-ass¬
Iieixmgen drt 23: die Sönda epsBokfiafwcu ar E, och
PåbeermmetI inträffar den 14g April. »

"-j Dei samma är oekz ifråIt:·-,
II Hans Muth Konung CARL kas Födelse, d«en Z« Maj
s 1826 det 36

Deß uppstigande på Thronen, den 8 Juli 1859, «det 3 «

"- - Krönin den 3 Maj 16 det L¬

Hennes Mcåit Drottniiig wILHDLjIINA PRDDRICA

AIJDX ANDRA ANNA DovIsAs Födelse, de115 Aug S t Mk;
·-1828, » ......Ie»

Deß Bilägcr, den 19 Juni 1800, . . . -. det 12

» -«».—-.--.«»-. « AM, det L»
JANUARIUS,
Gif-, o Ier, fröjd ach-—P lyckaZ

Dagar , " , Män- Ned - Wadeikeken G.ft.
" Jer omskärelfe, Luc.2

I OTWTENLJårRDllg II 438 1861 I)ee«3. 20
. , 2 T Abel, Scth . 6.12 Anm 1843 21
3 F Enoch - C 741 Mulet 22
4L Titus H 9. 8 Blidt lFLZ
. ·· · .· Omd Christi döpekse, OsMattEä sz ·J
5 S THEn.e.N. -«D II c-«1«meo«n — 24 .»
. 6 MZJOZTTretNDag Z 1150 Blid 25
7T AUGUST K f.-.m Lkl 1159e..m 26
8— O Erhard T 1. 9 wäderlek 27
· 9 T culianus W 227 28
10 F».««Nicanor W 3.-45 CC Fjermasi 29 zx
II L Hyginus -,HI Snö «30«- -·
- - Ehristus kärer I templrtz L11c.2. ·
12 STEIe Treitt -D W 6.- 7 Arcadius · 31
13 M Knut iva 7 Z Blidt Les-IF I«
—1—4 T kFexlrix » 7.44 F . - ¬
us- .. I Midd. ssfedNR ·u · Neids-. » ·
DIE. Tprn .T.m. T.m. D.g. TM g T.m. TBFIT
I ;9, 0 12. I4.. Z. 8 9 8.5«41 12. 8 . Z 21-.«
3 8.-59, , 12. 5 v3.11 11 8.52 12. 8 3.25 «
5 8.58 12 6 v3.14- 13 8.49. 12. 9 - 3 39
7 8.56-12 7 - -Z.18 15 . 8.-47 — 12.10· 334

s

Dem åk Ist-IT hålles före main det 5864 ifriiii » .
s« Cz Ä PO««-z««"i-Zs,2 xkyxf

I ·- Ze- -,L¬

« k

ABC-ts-»
Jm JØW

::«A z-. x«,».«-M -,»,» «- » 7»«y»« ,,- »-«J if.

JXZITZJJEJ ZEI¬
Hz L—-ck»«- F- Z- MEDI¬

.« g. Ze- Zfä
-J. -Z-z·s LA:-5Å e- ; -« y XZJÆ Z- z »Zw¬
2 ÅKM «( PUCK-» säjkg

«T stthfpS

lz Æ-Å·:- :-««·O,- ;"Z- X· T- o — :

,-Z -:--c«"-s-Z--I »r-« JUUILZ
I--z2,7 -,«-r-,,y«-L-f«-j- ,

—- - » J XJEJX HÄLF XAJFZ I« FMC XC¬
-2-... II -·-»-··. »Es-ic¬
CZJCZQCTJZECJ

-:--f.---se ZHJJIÆZ)· A»
III- ØJJzkkkJ z,» k· 4;,7«
FJ «¬

Jiz Z! zc lcksk ztil Ost¬
J
LJ9, Zir- -,e- ar- -«f·7 -s.. z- J Akt-« » Jst-»H- -X’

---kf Jst¬

(
ANY des-s ,s

;
tät-TIE- ZHZZZJZZJ L- e-- »

skJ o
JKXM J( thtzztfftc Zzzæ AL» fisk¬
Z-« « -,·«s-Å«« XZZU E- m« ØYJT fccjxcktkch

-a-«7- Zixu HEXE-sc -«O," e XJM 7M.
oZZ-(’!,Z-75-W » TØØYH zw-« Jä»»-z»z«

W- CZA- »Es-ON .:«-7-Z«:;—
-J« «"«-- -XZJ-:?;;Z J- M
s ZTIYXZYJÅDZx Mø
ZTJ JXO .

CH-, sie¬

XVI-« FIUIV -kX-7C:zL-?-- kc,t ,»,,-If HEXE-J¬

Geer-Ac¬

Jst-»- e

M- ngrkfscyx ,--»,7- Use-»I- -ks J.
s«-»:7ckks: Aas-Jes» D-« -« ziteexkzy f-«sz«

Mkeemwey Jst-« -»-ICJ « JEAN-»F s-.