OCR Output

MWWTHMM s V k —- »» — .¬
Läszzenerssborghie . . 11Äm.) p Mk L7ggeth « ’· « 13 z - K
ernamosp. . ."26 bm iC « s» - « !
WestYwikV » » z sfads LZTJJIMJ W Orjkhurgt . . ..18 , Om beredning af Mutbruk
v WextVHA . . . 13 Antål«. . .190sterbymo .. ,28 - , , g 1 · — I
Uti JULL « «
4 s ArngaE . .den ZLinkspIngsk · 5 Sszde » v L- , Wid uppforandet af stennggnader är det as wigt att an¬
. . Vorask » « 4Malmö (Ullmark- Sundsnjaw · 4 « swanda all meorg för erhållandet as ett gddt murbruk, st be¬
CarlstadY .« . .« 10 " na d) gSökwezbor « · q T tryggar byggnadensA ftVrka Vch framtida beständ. Deß egenfkaper »
Ekfst - «.« "16 Dito (Fk·im"akk-I Trellzkwr g « ULII , böra wara:1:V)Att fästa sig wid den ftenart, fom till bVSg.- . »
Gele · «. . L naW . - . «-17"Wr1gsta«czg « · 30 naden begagnasz L:V) Att snart siean Vch med tiden få en be- s I
GrennaY . »-19Momsk » 3 Mad« ’ « 31 tleig hårdhet, Vch 3: V) Art kunna emetstå Vttre Vmständigheters "
HklparandaY .. . 9Neder-KalixFiI-ke;s 955 · « « , förstörande inwerkan, Lister innen det ernått sin fullkomliga s
- Hsksivgborg . . 10NVr-rk’o’ping (Ull- fFZer Kanx « -« hårdhet. En på längre erfarenlket gumdad framställning af
I Höljeby. . . . 11 marknadyk , 16 ( Aswa .5 sätten att bereda murbruk af nVßnämda egenskaper torde för-¬
. Hörbysk . . « . ·4 Dito I·(Remont- «- Ofra Laxedet.41- tjena att hdr meddelas allmanbeten, helst st man fkulle begå
KOUgsbackM « . 26 marknadI . . 17 Oregrund. , 9 ett stVrt mißtag, Vrn man ansåge samma flugs murbruk paßa
» «VMWMUVLRWÆOs--,«»«s,,-Wk-«»«2«. »·...... « kök skkxk Nllsallm sckz V HEXEN-«- att REISENng EIELTFMS ¬
« «- , - Eh
WIZHV Sokraka Ähs By (kk IUI14IOrebrV kx n f «
kummetIIkr«m)-k26 Åyeng( Eh m) IOmfköldgwikj ) 1; - - I Onsjö . . I. .- LZ StrömstadV . .16 Wadstena . . . 18
Wisinggg » » 6 U « 17I « , . « I Oscarshamn . ssLL Sunnanå (..kr m.) 10 Warbexg . . . 31
WoxtokpsVyIkr Was sen( r. m) . 18 Osters fund . . 10 - -Ramqwilla« " . . JSwarthöfdaryd . - ZWestexwiks » 15 P
,Wrz Ik r m.)» » 27 Atorp (k-r. m.) .17IOsthammaxs « · 26 ; Rännareflätten(kr. gVVertekjeY . .L4 Wexiö . . . . LL I
Ukk oxsloBER - I F R P . . 8 V wes org (för- Willköl. . . . 17
Akgutsmm IFHM 25 alkmber 24 » - s. Bdesund . .L9 sta dagen kr. m.) 31 ijmekbyss . , 25
Ak gutsxorp . «10gölingngy:ka0k(kr KVZZIVIIJLKUJUPVOW I SclmdesrumiGrth Thorshällaf . .18thtsjö«·" ." . . LL .
. Migngszw 9 m) 3 Ladugårdsgärset . » I S ingebo (kr. m.) ITtha (kr.m..)15Ystads » . » 22
. Almesåkra. . 16 Gatnleby i Calnjar Erz UIJ . . s 9 · is· Skåtrlåna O so o 15 TUTTI-E- « . o .2220ln1åln- .. . ’ . 3 .
Arwika Köpingskv L Län . . .LL·Lathm-«- 8 - · ' « 4 rZsa « « « ÅÄgheda Ke e z d 45
Asterspndsk » 8 Ge »si« 9 Landsrwnas » « - 24 Skillingaryd (kr. m.L) LTradet . «. . . x g V » «
. leörkewW . » ZGMV ; Äsby New-M W urs) —; M gVVfVe - . . 18 Uddewalla . 2eIOdeshög — . » 10 .
» Brinksbacken . .16Getterumj. . sLidkispiugs · JI1 i Vlersta Sörby UlleVed. . .29 Oljehult . . . 25« ,
BVrserVd( (kr. m.) sGrenna . . . 25 LinköpingP . 9 k» Skäkiäsjz - O 333leMha1nn"" « O 4Oregrund . . 18 I
BåstaM . .. .10 Gårdspånga . 1Linnaryd . 1 « St g» ; « « — INer « OIsstermeV 05 H
CDaVlskkgVstIaf 15 aVelstadsckBy . 29 MaVnköpingE 1 · — . Uti NOVEMBER « -- E
. . - e emon r m.) 8 V eda kr m«)- 8 CccrlshamnM . den-Z c«i5nköping L6 Wadstena . . . 7 ·—
CalrexstVdderI .I . 13 GEISka OustIerze ZIYVVVI .K. s · CarlstaVYY . LTZVVH sbrViCalmar Waldemarswik . 1
C « « . . . Vaa Vping 1:), i Christdalæ . . 26 Län (kr m.) .1LWrigstad-«. .» . 1
hr steinstad , 3 elsingborg -.·. .— 3 Målilla . .41 I ChristiciathelP .12 Nordmal .LL)
Chri drehtean ". 4 ernöscmdM .. ·. sMVnsteräsE 15 H« os- 12 Cwenn III-Z k Oft-Ieka kUvde- ’
F Esin fiishamn-.I. 18 VgaåOrVust(kr.m.)3Mörbylänga . .-18« Jngatorp. . . 5 SöderkVpiIt UND 21 näs spcken « « 20
Dezhlsto ·. - . . 30 ultsfred . . . 4Mörlandaplatfenk . g . .
Dadefls . .18 -.wetlanda« . . 30 Elfsborgs Län 11 — ·. — Uti DECEMBER « .
Ehr-S O O « « 4 Nka » .10MörlundaiCal- « , ZEISS-III —- den13Löfångex K. st-r 12SkellefteaM . . ·5
Ekfiö x - . . 9Ji5nköpingP . . 11 mar Län . .-18 MHF s « 11 Mvtups Gästgif- 6ISkiszchVE. . »
Elfkarlebv . . . -3 Kon gelfHe , ". «.10Naum-. . «. ." 8 MTP « sl 10 Waregård - s Skäst ftkad"k " s11
EMMC (k1:. m.) · . L Kongsbacchcv . . . LNVrrköpingsk , ; " 4 BUT EV-« — — — 4Nyb VI - . . 14 Ulricehamns . 6
, Enebacken .. . «. 25 KVngsbrV i an- · NVtheljeL . - · MEDIUM - 19IPEIVSIF . . . 1?iUme»å·"" . . . .—2«1
ö i g( . . on na r. me . . . ; . · äneå · o o 17I » «- v os¬
. g ( ) 2 (kr m..) I Zum S Sud» 20 Skam « . . .,10IOfwe1Tornea . o·

—-—--. » , .— ,- — »»—A ««. f v 1— , . -—',——c——-- -—— — ——h——

, s .
- --.-.-—...—...—»