OCR Output

. No"IIIIe. . . . 5 at) -- s IZU emd « « « 37 · I
, . I SMng -. .. ..11Tjursbacken(krm) 19 Warberg . . 4 »
De ftörre Planeteinas Gång och Lysande · - « Skgspesx HTtha (kr. m) . 9WittsjöI . . g¬
- «Ar 1861 s Slättäng .- . 9Torup (kr III) . 19 Abs By( (kV MH
P Swenljunga .· ; 23 Trädct -- - « 12 OrebroI (kr. III.) . 25 «
Uranus nppehaller sig hrla aret Island Oxcns ?·jernor, amt « « Utt M s
Zir i sdder middagen den-L Juni och midnatten den·6 Decensbeu z Fsse VVL · Lean Lazssgcgtdfgärdet MRSZYMAUUZ 31 :3«
satumus besinner sig hela året bland Lejonets stiernor samt . Ekij s· . 3Linköping. - . 3 (kr. III-) . 12 » ?
a·r i föder midnatten den 24 Februari och Iniddagen den 5 Enehackm. 7Moheda (kr III.). 3SkenningeL . I- «
. SSPVVMEEV ; GreIIna···«« . . . 14 Rokala Kspiääl.153vgäthöf«daryd Hex « is
Jupiter som ··u·nde·r störsia delen af· året u pehaller I Island Gåkdspånga « 7 örluuda T · L um LI. Zy«
« Lejonets stjernor, närmar sig wid deß fluthungfrnså han · - Hjo·" ZOMXFLLU W UU Egthwierby « «
gr i söder midnatten den 10 Februari och IIIiddIIgen den 31 Jönköping( th M-) 24 ROHR-Janr , . «
flugqu « . Algutsrum .den28 Gott-Eise Ist m) SMIzhedcc (k.r«-m-)- —4
Mars genomwandrar under äret i oafbruten följd Fiskarnes, , Akjng såss - .-14 Hallwederum 4NtalillnL . ,- - 1»8 . F¬
Wädurens, Qxcns, TwiclingarIIes, Kräftans, Lejonets ochcv Jung-« — Vokgghokms Skgd Zhspmlmstadf · .- .- öMönsteräsL .· 21 - «
spfrnns stjernbilder samt IntradzzjlutlLeII I Wägensz han är i « j Vkobp . . . . 7HamIIIcIrM . . 12Mörbylanga . . 14 .
s · ' Bästad( (kr III.) . 4HedenN » «. 210scarshamn . ..11 « s.
· ·- CIIlIIIcIrk . 5HI»vetlanda; . . 12 Nonrgelnykk. . «. sg . ;
« « - « « »Y. - . , r II.
Sdenninge . . 13 Sölwesborg (för-, Wadfkena74 ·. 27 ; gäsgstsk J s gisssgwikm . 22 ggssksxlpo · . ·...1"·3 - »s
Strengnas Sam- ·. . sta dagenYhästIIU EWszex xiö" . . 12 «.Chrisiianstadr« « 18 KimmY 6 Skärstad iSwck; »
Lug gk ' ’ ' 36 Thorshälla k L Wimmerbw · 21 · «Cimb·rishamn. . 14 Kongsbro i Jön- s Holms LänY . 28 «
Safher . «« .» .. 0Ulr»IcehaIIII«I « . f. 20 QmskokdswzkI » 27 L Elftarleby « «· 27 köpings Läu .14 Stättängk .« . 28 ,
SöderköpiIIg-". . 20 UpjalII DIft«Ing-«. 6 « En gewole « » Laholm« «· « 20 Stospastuga « « 6
· · · · U« sMÄRssps » « « · Eriksmåla (kr. III.·) 18 Lidkö IngTsx sz 6,Strömstad. . . «6
Ahlehnlorne —. den 12 LaholmL . . . 21 Skastrad". -. 19 Fahkköping » .-18 Ljuugbys. . . 28 Söderköping. · s. «6¬
Boden-h . . . 26 Ljungby . . .12 Sköxlersta Sörby » Fakahekgss ., ·. 1-4«-Lunds-. -. . 6Trosa . .« . -;1.1
EBIIråZR ., . 26 Euleå G.- Stad« 21 gästgifwaregård Figehoxmr : - . 14 Marieftadf . . 21UlricehamnY . . 20
BnrträsksL ’. .12 LyckfeleJe « - 1 (kr- M) - - - 15 Getterum . . . 27 Marquyd. . . 26 Upsala .- . . .--7 »
Christinehanmk . 15 LIJIIgIIryd (kr. III.)- 8Swe1mewad (kk, « Gißkawedksz » « « 7Medewi » · « 13 Utwikss » . . . 4 .
EngelholmIV -. . 21LöfIIIIger KyrksM 14 III.) —. . . 27 - · — · sz · » .
,Enköp«·«I«-.ing iMahult (kr III.). 8Söderhaan. - . 6 «
« Fahlkoping· «. .» sMoIHaInIIIardahlLZ Trelleborg(kr. II.I) 6 «- J .
Funcksdalenx · 20 vay · · · « 16 Umeår « 21 · « lö- ILan akyo . . ;1·VWI1.·IJQIIII . . . Tot
IGLLchinLtmLr ML··-· · « «·19Wrå W m) « M · Fsrgfähzltiksaininri Magnlt (kr. m.).s 24Stolpastuga .-.11
L«·’·"· « · EIN « · - «27 thadI (-kr m). - -1 — Lzm (.kk m) ZMarmsss . . .--;2-0SuudswaII-Is . .17
Hseslsmgborg « 14Okcllch··' « « 7Åseless . -. . .. 5 · Fi Ihorm .20 Mariefred. «. . 24 Sdby ·. . . .-24
ZFZZIFIJMLM 23 ggsgxåsgswkrm Jk7 OsweviTorneaL 21 Ilsde Ikr. Ins . 20 MariestaNc . . 27 S«I«deI,-Ik)amnIf . . ZE;
- - « « . - T . . . . . 24 Söderkö III . »
Kin .20 Skogstorps qwam Osterqu - 12 ·- ' da « " jåXsFTsaKersx Fiskesss 10 Södra XII g·· . . 3
KWLLWLV m·)15- It LIMle « · sNoraIs » . 17 Thorsis . . .--·18
« i , . « . . . . «« « 25
. »Alguts·toorp. .den 3 FIIlkeIIberg »- . 187Lerbäck (kr; II«I.) . 10 .- ’ z? Fgrbggfååym) YZFITTZELGLL z « 6
Alingsås". . . 19Genewed . . .. 9Ljungafkog. . .18 s 4NottebäckssgNökulxd Hutwikk , .- 4
Afkersundr .. 16 Gunnarp . . »11Mqulunda -. 25 T 10 Nykzsping 26 Wettersbokgk . «19
BrostuganiSkede - Götheborg . . .11Mörlandapla·tseni «. zNysaterI ’. 20 Wemamo » « ;-13
« «(kr III») « 12 HalmstadI . .,24 Elfsborgs LIIII17 m Ombergshesmxk «- 27 ;«,«33«,»simvikIF · 6
» Burscryd (kr. ·m.) . ZHultet (kr. III-) «. ..25 Nora (.kr nI). .30 « ' zPhilspstad « 13 Westerzss « , · 20
Carlskrona(kr.II«I.)13.Lk"ssocanocI’Z-·r .. . « 9Ni5ttja· Allgutsgärd · ; SJRAAUUMY » 20 Westm Edäs .- · 25
Emma (kr. III-)- ·-19Kongclf - .- . 18 (·kk M )«. « ·-9 s 17zRegna . . —. «- 24 WiksekUUIssy . »Is· . ·¬
Elsemäla N,,orreg. « KongsbackaY-. . 26 Reg IIII . . - .17 s s . «« . — Ä

LI. m.)« . . 23 Knllhust (kr-. In») HRyd (kr. III.) . . Zo¬