OCR Output

« « ' «· « i«-Ro«"g-«J « 1«1«T«a THI- (k« )33«T«Tzenb«« « · «-«. « szI
- «- . ". 7 .« ur a en km ar er . .
De stoer Planeternas Gang Ach Lysapde J « :- HEXEN · 5Skdmta Er m.) . 9Wittsjög . . « 9- ?
« Är 1861 « Slättäng . . 9Toxup ((kr. m.) .19Ähs By( (kr m.)1¬
S Swenljunga .· . 23 Tradet. .- . . 12 Drebe Ikk» m) 25 J j;
« Uranus uppehaller sig hela aret bland Ox ns «t«ernor « sz « U«,tt MAT- · « «
är i söder middagen den 2 Juni och midnattenL den«(«) Decsnxgrxks j Ber By-« . « .det128 Ladugardsgardet « Raquwilla . .» 31 T
s — « Ebba . . .- 1 (kr. m.) . . 29Rännareflätten « » .-»
atumus besinner sig hela året bland Lezjonets stiernor samt s Eksjz · , 3Linköping. . . 3 (kr.n1). . 15 E
åg i föbder neidnatten den 24 Fsbruari oeh middagen den 5 Enehackm, 7Moheda (kk· m.). 3Skkxmingers . . I7- « A¬
« eptem er « I Grennak .14?B?otala deKöpiEåI. 15 Zwarthöfdaryd . ; - " J
Jupiter, fom nnder störsia delen af aret u pe aller I bl Gåkdfpssnga - - 7 MUU T I ' Cdstena ? 7 « -·
Lejdnestsd stiernsnttnöirngar gis Fidb deß siutpssxkngfkuxxä ZEIT ;- JI«o;» i. .k )22Oå1;;tsanikr.m.)10WimmerbyJ. 22
are o er me na en en r « ono n tm — - ,
Augusti « e uari och middagen den 31 v P Sk( G un JUNI SM . -»
- « - s) . ! ott a r. m. e eda k»t«;-m.). ¬
Mars genomwandrar under året i oafbruten följd Fifkarnes, . silkåttggxxy - dmklealltJedeknm ).« 4Måkillas( .« » 13
ZådsurårlzT bOlenT sTnztllentgardnessiKIiaItans ii.tLÆIKveIetss och Jung- - — Borshokms Stab 26 Hazmstadsk — »sp» 5·-M5nste.-kzs-Jsk ». U - « g.
. « ernt er am Inra er utieni a··ens.; a ,’ —« «- . . «« ««" . ' ;¬
I soder middagen den 96 Augusti. » 8 g h n är i , Bis-Sohn . ». ; . 7 Hannnar »i; Myxbylanga » 14 4

Venus är frän ärets början morgonftjerna till den 11 Maj,
samt derefter aftonstjerna intill årets stut.

OLäcekeurjus är längst öftlig fran Solen den 27 b , — " · - - -« - o « ’ . « ’
25 Juni och 21 October, samt langst westlig den 121ZIeorkFaki1 1861 Ars « M arkjiade ro

Augusti och 29 November. . « » f » ;
, · - .-«« Y Beteeknar Marknader, som päsiå längre än en dag s
-.««« « ". · Uti JANUARL z
«« ArwikaKopingY d. 29 Jönköping . .«15sSödextelje««-s . . 15
« ( xBoråsIR . . 18 KnådaE . . . 17«Wen1dalen-Ie . . 24

BredgärdiStröm 3Lia By«k . . . 24 Wenersborg . . 11
ChristianstadY « .25 LindesbergR . . 31WesterwikY . .. 9 »
Christinehamn . ..15 LommarydE . . 25 Westeras·"". . .« 10
Degerforß’« . 5Lyek1«ele«"««« . . . 10 sILZitnmerbtf6 . . 16
Fufwed i Ähre . skMarielstad . .- 29 Ämåksk » . 18
nköping«?«. . . 15 otaa ». «. 17 » -«
Fahlköping . . . 11NederKalin It. «- sAsele Kyrroplatä 4
Funäsdalenss 29 Norrköping .-23 OfweVKAlka st 11
Gelfkl . .O. .103ag;1ndaf . 10 OrebroT . . . 19 . :
He estad i ster- Pö de . . 25 «-ek »- « « 5 »F
gdthlands Läk1.10Solleftea«.. . 22 gghakåkarg 192 .
Hjo . . . . . 22SöderhamnM . . 8 « . « O «-- . « ,¬
- Uti FEBRUARL . « ’
ArbogeÆ . «. den 7 « då ordinarieTin- Kongelf .. . . 14¬
Arjeplougs . .-14 get i Gelliware Kdngsbjaekasc . . 21
Z ArnoidsjaueM . . 1 Lappmark tager KöpingP . . 28 ««
I BredgårdiStrömYZS sin början.— ’ « LidköpingM . . 20

KIND-»- -- «¬

II XII- k- ¬
Z ---" fjec tx¬

Cis-festz¬
'AS-; «¬

Calmarss « .« . 6Grenna . 5Linköping. . . 6 .¬
Carlstad«. . . 12 Haparandathe . . 5Norrteljesx
. Fjjekneliden7. . 26HetåetncnxaNr . . 1RmknebyM .. . -- . 8
« cis-« eva«k . . .12Saa-««« . . . .14· z
I ««!t-OÅ«T-Pt -«4-·- ,E GelliwareKmrkobysie .Ix)n«diks;tchllJk . . 28 SigtunaY . . . 21 - z,
. bötiasadendaxp Jecktnocks . . . 15 Skara . . . . 15 sp » »F

O
.

O
sind
Fa

esse-e- kkrseszf ask-;

O

k- s

E
P
II
» -, ».- . · » » »—H- « » »·,» - ..—— ———