OCR Output

NOVEMBER, ¬

ar I « . . — Män. Uppf m Wäderleken G.st. szk

Alla Herg. D. z- 520 IS Närmaft 20 « z

» Tobias xzkz Ned Mkt 5.15em. 21 L
- - « « » Qm de åkta saligheter, MatthJ ' ·

; 3 Szok 23 e. Tref. W 3 36 ÆAllaHelg HD 22 " .

4 M Amatius « THE "4.16 cskustaching «23 « ;
» 5 T spEUgene M 5.18 Mulet , 24 . , JJÆ H Yzj « ;- øpjzywaKX
: . 6 O Gustaf Adolf K- ·639 ,L Klart .25 -,z « A--«7-T ZEIT-»- -«--« -— Ozekk »D- F
z , « 7 T Envgelbero Er »8.10- ( —- . 26 « · , HJW ä» H«4«,,z»-- z« f — »F
;- « 8«F Willehad · W 9.40 .Mulet - 27 . «»» XX- O Z- - i
i 9 L Thcodor VII 11 6 Tkl ,.11 56 f.m. 28 : ljw XVIII-, - Pt-IJ««X XII cor- ff k-!:-F
, ; Om Jairi dotters uppwäckande, MItHÄLL - « «· . Jst-« « »T- . if- JHJ , ZEZTZOXZJZ »s«
« 10 SW324 e. Tref. z f.'m. Märt. Luther« , goz Zzåk Xzzz zzyss »z, «» ZzJ«,- «.«..-L-««! «¬
". 11 Mss Märt. Bifkop H 0.28 Halfklart - 30 M , ,-«-- Ins-M J; Ast-« M z---3s--A-E
, 12 T Conrad I 1.48 s Regn - 31 . i- sjs s « - , g» —. - H , - »
13 O Christian «- J -3. 5 Mulet Nov 1 — M,« · , «»,««-—»» - L E» »- Eis-,
14 T GENUS-. Z «4s23 — - Z« « « sit-? -· -.- »Es-Q»
« H If- I o ",--"· re so- e
15 F Leopold »F W 540 Klark » 3 , W» «-»P» spät-»F ,«
O Upp . Mcdd. Ned O upp ded. Ned 7 Ess;
Dag. Tm.. —T.m. T.m. D3g. FHUI 1T1.12; Fug f, . ABC-k- a -»--z« «- -. «
1 7. 21 11.4, .4. 5. . .4 4 .4 « « ,
3 726 11.4Z« 4. 0 Is- »;;.476 F144s 3433 .-",·-".,- k« k- »Es-. -!: Z Æa »Es-Z »F« »Es «,..».
5 73·1-. 11.44 3.56 1 .51 144 3.: « ¬
yxs F7 »·-7-36--«i1«1.44 .3.51-- 15 7.56 « 1145 3-.3«3 ««-·- s »wes-, sz -,· z-«- NOTICE Js- ¬
, « , F . -. Axt-»F Æif Eos-H. AK ist-LE- ;

c- c
EwktJR N Ly- « ?·s-s-)fs. ,o LM I
, Oft-I 7 JEAN-I- Zklsned O Cz ÆLEHl Ast-, I-Xä-z- J¬

-·,-77-J75 .--« »- THE-»- »:: Is-« ««s-s--.4 Am»

ngff Efxæws IJZCAQO - -"""-JAFJ ;
z- · sz HEXE-w OTHE- -«- BckZXVFFM
Jes- Fels-« «« , spLJ .. f , ME, »F) ! AK . m m«»;«.
: « »ja-« -; XLVØJÄEZZIJXDNA DE-?ÄÆ» :- IV Zis- « zäkqa o-::x Glis-j-— Abffc,:g: ff,k-s«sz, i
« (2»L Ins-i sk- « « THE-? «
Tsz zkg ,MV -. fix-F- «ch« KHP H f «6e-ZØE WETQH Ufer-ists ZJJU

sz Ast-»Es HEXE « M »Y« WI- Y DER-«- MAY

THE-XIV f7" XX- W WITH-III »Es-«

, --—-.-«-s- -—« —¬
WPöckw-M
,- M
J , « —.-—«—s—-;. » » M—

(;

»I» s- « -»