OCR Output

-«¬

. -., .«««.« «...,W -.- «« « «« « « ««
, . AL. ..-«· s.J-L-ssp«k«.«««.- »Es-tw, . «. . . .-«..«..««..««.

Ä JJMIZ

--ZI J-LI«4Z;-X ;-J«jy,;»,.

-"c XC,
XII-r esse¬

-« JZFMZ .-k«¬

kkJ-;- ØTCket

« Mes¬

skka

»zw¬

- :ZW42:F4 Ä«¬
y«««» -«-. ZJY JEAN-!- -Z.
JJXØTU -·e-e - Z« « »E¬

f---.-.·
J Hist S¬

. « · «« pCTpBEL « · ,¬
« · L « Dagur " ..- , . Män. Upyffatn Wädeileken « G..st "
’ . 1 T Remigiuss HN 1.50 « Klqrt - 19.
NLEO Byde , M 3.23 —- 20
3 T Ewald ,- E sz."«459 —- 21"
C 4 F Frans« D Ned Wkrsssim 22
« «" 5 L Placidus III 452 EVEN 23
H» ;«!.;sp«, K szOkn den borttagne, Matth. 9 "" «
6»-..»».S 319 e. Tref xsz 5.11 -os4Bondg·ggtL :24 ,
f? M Brigitta M 540 Brunn) ,
» 8 T Demetrius M 6.27 Klart « 26’«
» 9 O Dionysius F i 7,35 « -——- 27
10 T Gereon Es 8.59 Tkl.11.21e.m. 28
11 F Probus Qja 28 L) Negn 29
12 L Walfrid kgz 11 55 Mulgt 30

Om bröllopskläderna, Matth. 22.

L13SHJ1320e Tref THI; f.m.

Theophilus 00t.1
27

11 48

s« 14 M Calixtus IX 1.19. Mulet

,« 15 T Hedwig H -2.40« —«— « « 3

« 16 O Gallus « K 3.59 Klart 4

- O« Upp « Midd. Ned O Upp Midd.« Nedf

» Dag. - Tut. T;m. THm Dag. ·T.m. T.m «- . TM.

« i 6. 6 11. 50 5 .,21 »6.25T 11. 47" 5 9

3« 6.11 11.40 5. 26 11 6.30 11.47 . 5s. Z.
5 - 6.15.i- 1148 5.20 13 6.34 11.46 -4.57
7 - 6.20 5.14 15 »«6.39 11.46« 4.51

Y-:, VKIØ A« ;-c J:»o«z»««s szti Mike-»Wi¬

««s«««kZ - Æpkfxz Jst-e Jezysx ;-"’- Qæsp
LHXZCTKK ;5-;'7-.«»-«J -4)« Arzte HEXE

--kc, ¬

ZEGU EIN-H JØsYXJXIKV--y»smv fix-If¬
st »«

z»«, , i-; W 724 WJXY

«¬

« «-s¬
--2,- «»«- H:

III-f »Y- zieNfeskø "Ä.

) »k¬
·· sit-MI¬

Dkzo

w- «- sitzt-¬

Wiss-. Z « ,«-»-««
is L- f- k-c
? « J Myj XII-»F Käf

xzxskfycyx MØA

!

Jakf«7««- »s¬
ARE-.- JJJT
WITH U-« AMI¬

ask-»H-«
HEXE-As Ä J-» Los-KLqu¬
’- ice-FUku ZEI-»;»
Jst-Zwe- Øyos s¬
: ist-s «!- Eis-XE¬
««»,z« A»Æ«» .«

)n Jst-Käf¬

"-»e Dz Iyx I«

seies« MZTEZJSÄ
Z KA-: fis-( IXTK ;«
Jst-Z «; AEJ XIV-¬

Les-) ZJ:777-· XHUXEC L«

CJWs---p. J ««-:L
--—?? YZJVIFI gis-—- »,-zp,zsx «

JEAN .-·-f- ,A:-Y« ÆJM
T- sz XIELHIIJW
Es-«»«« «-Tj Kiss¬

Axt- sk- ----å-JI IPZ XVI-« DIE-« I «
ZCIEZE O ;«- Jst-«- KERFE-; ZZ
f- «- HIPIIIFP »-i z Fig-Or W

« «o«-- Ecke-ou h- ZZ zexjy

» a- ,