OCR Output

7THE

Ei Yes Äs:«-X « Å«Af) —
Qw MS M « a «
;k-. «-.,-«-.-«--:s-,— HWXXM
’ Ic: Frec,«-s-«.Zf- H cckckdy ÆCAÆØ«— . :
k-. - --» ¬
: , Cz f--;-:QZ2-e·ex ·-2; Z»2:J--«zc z» M: zur-( t« if - JÄNZszf ««« k«,« MZ;»-; ,e-rS.-kpck ?

« Z? --7-«. ,,-,,- « J F- s- ...-: .- -..- is «·-J«-2 « « ?
? Z , «- BE Z-« IZZCXJ fis-ro 6 yet-fl-- »V; -«,rj y, UND DR

; » b-« - « « yqzj -,F -" MZTM«-rk42-ZAJ«Z¬

Hi ».-.-«s- « T-» ,» »- he , — e» , z«-«-». Jst-»Es .
7 -x-7-»;« IMng , ?:i;i«z-«EZ ««« «« HJJNMY »Ist-AMICI- »J¬

BUT-: »O JOH- Js« s-. : . « ,

I - " , J «

- XX: - , Z-« JJJ - — . Hö-Månad,

Tcsz Ly-«««-7«?-Y L « »I- H-« Z« TL »k7- Dagar . ,. .« Män. Ned « Wäderkekett- Epit¬
16 T Reinhold 443 10.29 CRärmast-, ,

Eisf« ( . X-« ft¬

:? ( « H- ere( - Xa tx« XX- Z»j »z- b 4
kkg - « B H-« - « « III-« XØAZ Mr»j 17 O Alexius - M 10-.55 . Regn 5
E«" szff seid-ca —- xf:?- Z- ;- ssf 7a Z (- ««««,- : 18 T FKEDRIK M 11.40 .- i 6
z w-, Es , ;zz—-—— ,- zo H- ».««, J 1319 F Sara Fa f.m. » ..— 7
;-:« .- ««J« , » f « MJ-·L2 20 L Margarethasz F 0.5O L, kKlart 8

I
, ix ;
sxxfzs ; z J-« ««-««;s OBE- iystwazØx »s- Ess- IT- mcILEL » Om de falfka Profeter, Matth. 7.

«- Ja ka-« Aa- ...1S.,,« 8 e. Tref. 2.16 Johanna » · 9 »
-,-«z «- « Czær YYZCÆÅ a-? « XYEH 2M Magdalena , Upp .kl.1...18fm 10«
. J - FXTTsUZH s- — xfessekofk Z-- « Herxji2 ;3 « EMa
X f- f-F»Y cje

Hm

, 8948 Oi W 11
s; « ««-« - Ism- TK IF « als-»F 24 O Christan 8.55 Notm.bor1an) 12

» . q. .. »
» END-.- -.««-·«- »i-» .-. -.»- q¬
.1.

UHDDDDD

H ·"-« . , « I 25iT Jaaabas 9. o Markt 13 » - .
« F « ck f c jksc "4 466 MJ - Je « kkk , « . f " « s
U ;- M «- f« LJ ( VII-J Js 26 F Martha 9. 5 -—» « 14.. :
Exs »Hm- wss X-? T— »He-AL- -« » »- ask-»M- 27 L 7 Sofware 911 «—-— 15s
H - L . . — - . o - «
skjtzg j - »- «»,)2-«,s IF « H J « .Jks,.» JJ z- XI « Om den otrogne g rdsfogden, Luc.16.« ¬
a« J « « G l «"-’ MMZ 28 STO e. Tref f. z 9.19 Botwid 16
- « Jst- XVI-»Jng s-« -..-«-9csp-C?« 29 M Olofk » 929 Dklgmseem ·17- «
F « « Abdo .· . IV 9 42 C F ermast) 18 « ¬
« G » » ! J-) c- 30 T P « 1 «¬
; - - J « ; ZTJ , Z« HFK 31 O Helkna »- 10 7 , Klart . «19«
; Mc «««·«"D— «« « « « ". « : ØHUFMM Ned O app- saMiisd .. M— . I
AMICI-« Aj? Jsze f) Cis-«- ,-;7 . « «Dagk. T.m." - T.m. T.m. Dag. T.m.« T.m -T..m . ¬
’ O J m Z , 17 « 3.15» 1.2. 6. 8.55 25 3.31 12. 6 -840
- 7 «f«» »A« scT o. » Ä« «- - 19 . 3.19 12. 6 8.52 27 3."35 . 12 6 8.36
Ig G ,«,, « « THE 21. 3.23- 12. 6 sag 29 3.39 ·1"3s,6 8.31
-;-"; J · « W « - 344 U 6

»Es KL—5X«7«'-««L YÆJ 327 --1·2. s. ’ Mi 31 - 8«««’-7 «