OCR Output

Wär-Måna«d.

T« Dagar - Män. Nedf»m Wäderleken G.st.

T Om Judarnes bitterhet emot Christum, Jos.h 8 ij

« ZU JI »Z- fx -«-zs XX - 17 SZinFastan »- 0.48 Gertrud 5 «

! - 18 M Edward W 2. 3 Mulet 6

«- .1-9 T Joseph M! Z. 4 åkt 6.44e.m. i 7 .

» LA,-«z«y, »F .-20 O Joachim · - N 3.460iMkl.:s.52e.m. 8 x

; z, sz MA, - »z-H»O lässt-« «! -««- « 21 T Benedictus . sitz-E -4.?4 Wårdagjean 9·

« A- «,J, z-» , » AA JJj »z, , 22 F Victor - 4..51 F) Klart .10

I ZU G J ØW « - 23 szskMan Beb D iss 4.43 Axel 11
W! ÄÆ" z« XTJZC «-«« «,« zz -·«« X «--«- « - Om Herrans nattward, 1 Cor.1«. ¬

z -7( »M- J« «! .«-. 7-- M-( z . 24 STEPaleöndM 4.52 Gabriel 12

; »Z- »-, »F-» J xzrz Azxzt 49437 »-z 25 M Max Beb. D. M 4.59 Mulet 13

T . « 26 T Emanuel T- Upp ..kl Z. 27em 14

fcf k» —«J?H« XMZMO 44-» , z¬

» - , 27 O— Rupert X- 8.45 CNärmast 15

» -?:«xz-«o«-(J -« -«s- ««« -« CW ,28 T Malcus H 10.33 « Mulct W

T »«:7—»7—- »« »O U»» HAMOM .29 FZTJOIE HLång-Fredag W f.m. Jonas » 7 ,F «

18

"««««- -- ÄsVFN --t Tri¬
--,-»-j »s- j-:-W:» ji«-J¬

Om DChristi uppstandelse, Marc.

J- Fli- «6 30 L Qvirinus M 015 " Klart
-7»2«s Z -31 SI.«Påsk-D ag M 143 Atti-Is. -19

O Upp Midd. Ned O Upp » MINI. Ned

Ty- 775 Akt-E -««" «««- Dag. "T.rn. T.m. T.m. Dag. T.m. T.m.- T. m

s- -, - , 17- 6.13. 12. 8 6. 5« 25 5.50 12. 6 624

« ««« « ««-«7J—« XX « » 19 6. 7 12. 8 6.10 27 5.44- 12. 5 6.28

si- 21 6. 1 12. 7 6.14 29 5.38 12. 5 . 6.33

7"- FZM Ji«««-M es» H.56 12. 7 6.19 31 5.32 12. 4 "6»s38
i- Zi- 7419 «« »Na ¬

iJZTÄI ! Les-»T,e« · f« . . v. z, AB- ,

is .- .-.;-z-..- i Ase-«- . --.-«-«- . z-, ;

.i » « -»oc X« MTZD AZEZZVO — "s s« L-: HEXE-K

Ä ZZYCX sc z c-« I-X - c- ZyskJ «-- k-, v : , t. CJFW Hei .
« - :-.-I«sz·«:« åz , «7 Xxkq Xex- -.,sr. ;l(zy« «-z;,

i k-« «:T--»-k.-- ZNJZMI,·-«i .

! »s- s. « .- « s» , sites-lif« ZZ«- -,»¬

X««««- " I- « « " . ZTJAJJJ XII-VI
c« « «- Oft-«- e

i JYC WZ , PZM »F-: e Jc -! J« yXZck — ä-« g¬
L MAX », » »z- « , ,«i-s— - ,,-k««k? , ji« «:(-OJ-qf UJXIEX , .
« J XII-.¬

ki- t, »s¬
« ZXOPXJ »Es-C »Es-J JÆFXOJJJ

:«:«. «¬
Fs k¬