OCR Output

« isMkH «

WexsisiskK T-. -devn-44IÅBH iYClzrijstiåMspsi Sysyggu H fy « - - t- — , - - (
- Woxwrps VIII-« Ystsadss Län« ;-«29:Scjehxicts . 19 , ; - iOm sorfakerna till frostmkktsst

m.) . . isemålY . ; . -. 19 O, b. , 99 ! . » » » · ,

« IÄseitY «. . .. 6Z Her ymo’« « «sz « J Swerige äfwenfomi flera and-ca länder-inträffiar stun- — ¬

« - - - . s- -" - ! dem under den warmare årstidew att jordytan och det tändre « «
» T »Y- « « ’ Ytgi ZUITI , .«. « ; luftlazzret sä mycket afkt)1as under en endaxeattz att de ngtey «
ArbsgaE - den 73 HAVEng - s— s 6'Sk0fde-« s -« -« 3 it- fom cito ömtåliga för köld, deraf fkadas. Haijttga ombyten plus¬

Vor-cisfk . . .'- 4
CarlstadÄ . . . 10
« Elfsbys«" . .» . 17

Malmä"(UllUWk-’ « SYUdHWMR ’ « 4 ·- « . s wis- wårme föror akas wanligesn af förändringarxj windens trift¬
an ' « » ’ ZSolwttsborg « «’««19 umg; neu ftostnattemckfölja ofta på klara och solwarnmdagar,

Diw «(Frstmäkk- Trelleborg ’ « A «·« W M att någon förändring i witidriktnixegeu ägt rum.,Stu-nsdom

.
.««
P M « MAX-.
·

Gele-« . .- . 3 Md)’««7 »i- 2ss — 20 Wrigstwks 2279 . III-da « « la la ds««träckor- -·tundom äter enda"t ö"-- ..
-—«(s«3skTUUKI·-Y——J .- «-...—.-.-2U thkask-3IL)LLJLMI«O 031--. ..- Whåh anzusij EEXLXXÅDLZWFZAM YLFILUIIMTU — »
WCMAMO « den 13 Wksiugss « s s SÄTEU CFVO ANY -«14 T Norrtesl’e""«. den 11 Streu näsÆ . . 9Up alaV . . . 4
Messerva — s. »»7 Wortsrps Becke- Ytstp W m-) ·« 18 ; Nöttja Äccgutsgåid StrisuHstadsk . . 18 chidsteua . . .-19
Westek«18"" — - · 19 TM — « « « 7Orebro (kr..m.). . 7, » (kr. m.) . . 4Sunnanå (kr.m.) 10..Warbcrg«·." «.- .s 31
Wkstm EVY «. « 26 Pm (kr« TM « « 29 Omskizkdswiksk » 18 « " Quij . . . 26 Swarthöfdaryd . 9 SLLesterwikR . . 12
WMETUMFVV « « 28 Arjeug (kr.;Mi) « 18 Hst.r-m.d,k » » » Ramqwilla . , . 5 Ciööderteljerk . . 24Weriö . . . . 23
WTSVWSVDWVYF Ähs By (kk» mJ 4 »s«« ««, . « « Rännareflätten(kr. fSölwitsberg-«"·(för- Willköl . . . 18 «
rummet)(kr.-m.)"25 . · OWMIUW - « 27 m.) . . ·. . 9 stadagenkr.1u.)ZOWiIUIIIerbN . . 30
-suti olcTosnIijtk . - — stsiödesimdsk .- . 26 Thorshäclas» . . 5Wittsjöss . . . 19
Algutsrnm (kr. Falkenbergsk . .- 24 Kongssbro i Jön.- . Sandesru111-iGröt- Tomta (kr. m.) . 12 Ystadshc . . «. 19
« m.) . . den 26 FölingeKyrka(kr. köpings Län -.- ,16 lingcbo (kr.m.)·««« 3Torup . « . . LÄmäksk , . . . »3
AlingsåsIk . . . 9 m.)’" . . . . 4Kongslena(kr.m.") «2 -, Sigtunass . . -. 16 TrosaR . . . . 18 Åsld K , »»d 16
Almesåkm . . 16Gamleby . . . 16 Kråketorp si Kro- - " - Skaka . . » . 5szidkt « . . » 26 »-)cl II Mgak
Arwika Köping’" 3«Gefle«««"- . « z . 10 nob. Län(kr.m.) 11s Skisfiugaryd (kr. Uddewallas . . 2»O»deshog . . 16
Akkorfmth .. «. 9 Gelebo i Aby 5 Ladugårdsgärdet - m.) . .- . . 2Ullened .. . . . 30 Yljehult . . . 26 ¬
Zäsrrskigodkpär m) JZTITLTM « 93 QTJFZUJZJ « O · äg -- Sköfdek . ". . .18Ucricehamn««« . . 40regrund . . -. 19
- e«» 0 »O t) « « »S, » « s o O «" kkf « "’-- « — ¬
Båstad-« . . : 10 Gåkdspånga . 5 Laudskiona .- . 26 SIWUS « « « 9U7Maryd « — « 4O1terbymVO s « 26

Calnthe . . -. 10Hc1lmstad-" . . 18 LidköpingYs » . 11 «« Uti NOVBMBER.

Carlskronakk . . 16 Haßelstads by . 11«Linköping’". ! . 9 .-Carlsl«)cmm’k ,. den 6Jöx1köping . . ; 23 Waldcmarswik . 2
Dto kr» m, infal- Hellemon (k·r.«-m.) 9Linnaryd . " 2 Carlstad’""« . . . 27 Kongsbro i- Cal- WrigstadYsp . . 2
ler å den . . 18Hellestad iOsterg. ijtgaskogfk . . -5. ChristdalaTs . . 6 mar Län(kr.m.)· Osfwexby kundg¬

Carlstad . . 9 Län (kr. m.) .. 23 Moheda (k.r. m.) . 9 » Cl,n:istii«ctwpelrk . 13 Noxdittaljn87" . . Uzjs sockm » » 20 ,
(le)rifticmstadM . LiHelsingborg « 5 MorM . . . . 4 . Hjos . . . . 27 Södcrköping . . 23 " » » —¬
Christinchauth . ZHernöfand-sp" . 9Motala Köping . 12 is thatorp . .- . bWadstena . . -. 9 .

Cimbritshamn . 16 Hoga å Oroust MINle ». . . 12 ; · « Uti DEC,EH—BER,» « .

Decis O ·« » 26 UT m«)— « « ZMSUMTFZI « « 16 « F eAlingsässk den 13 Löfånger K, stI 13"Skellefteå« .. . 6

LMDtbylanga . ."19 i; Backegysi »

Dädesjö . .19i55ultsftcd . . . 11Morups Gästgik —ISkiunarby-« . . .1«8¬
a- . . .

sEbb « NEWTON i, — 30 MBTTAUMMMI s Bann-Fes- . «" I 11 ware ärd . . 7Skcieradss . . . 12

Ekij J« - - - WORK-IV « s - 10 Hlfszksskz LXU « Byle sey-. . 4Nyby’"g. . . . 15tUlricfehamuE . «. 6

Elfkakkeby s s - 5 JDUEOPZULFJsi i « 12 MOIIUUVF I Cal- · « Carlskrona«- . - . 19 Payclkcrk . . . 14-Umeå-"7«« . . . . SO¬
· Enebacken . . . 26 Kongelfsk . . . 11 mar Liin . , . 19 ? HccliitqiadM . . 14 PiteåIk . . . 4Wimmerbycks .« . H

Efkllsxuna Man-) . ZKMSZHCEST , i« 5Nx1unk» . .« . . 9 — s Lietköpitth . . 7 Råueå«·" . . 28«Of,Vek-Tomcåi« · 7

FAHIFVPMS s - 23» , « NMIDPCUZY . -. -5 : sLnleå G. Stad« 21Skara . .«111 «

« ; ,
Z

— — « · - —«--,«. —-. .-—¬