OCR Output

JKJZT
Ost-Zi- »Es-X¬
47zp , z- Läst- EIN-»

«.--!--4-»!

X-- MsÆkiA
" ·«Z , -,0';:7c sy, Eli-b

Fee-s -,,
sie-e MWXM M c-« ,--;r «»

«- XC- ¬
· ksi t-sck) Jpsf

,,z- .—. ;1-«: «
zwis- CE-ZJ«¬
zä-« Ost-Lyt¬

·-«"—««1i·sk.L-««.·- .- «-« .. . s -«.. . « »» , .. .. « .. .
.. » , -..-.-....--..» ..
: ,cf , . .
.- «L ·«mä .- «¬

.»(......,.

—.,.·,-.. « » «

MJ »sec- »-« --;««: «Z. fift¬

--.-·.. »
...·...-« -.

JJÄ IM¬

I- sc G -,·c-.

Hisst-Måuad.

12 »

« Use-·- fes-«

———M-——.——-——-- «

Dagar s· Män. Ned Gspfts
« Om twå herrars tjextande, Ofskatth4 6.
-16 SÆM e. Tref. 5.48 Euphemia 4
17 M Lambert 5.56 — 5
18 T » Methodius ,6. 7 6
19p O FREDRIKA . 624 -7
20 « Fausta - s 6.54 8
21 ic« Matthæus 7.50 JHöstdagjemw «9
22 » anurjtz 9. 6 Qixszklstsem 10
Om enkans son i Rain, Lue 7. ·
23 STTHS e.-·Tref. Ezz- 10.33 Tktasgfsz 11
24 M Gerhard E 11.59 T - .
25 T Cleophas « «f.m.« 13
26 O Cyprianus 1.24 14
27 T Damianus 2.45 15
28 F Leonard 4. 4« ( ¬
29 L Michael 5. 21 (. IN 2. 52 f.m.
Om den störstc i himmelri ket, Matth 18 .
30 SÆU c. «--.««T""ref.M »E- Upp THE-»Es Mich -Dag 18
.C) Upp Midd Nng O Upp . Neb»
Dag. m. T. m. ag T.m.
17 5.34- 11.54 25 » 5.49
19 5.39 :11.5.4 6. 7 «27 :
21 5.44 — 11.53 6.-1 29 5.37
« 123 5.48 « .13.5.2 5. 5 3 5.34

Dis- Ufer-sc- cksksoffsinsk -·«»JL- «-«««,,:7—« ,?;

gew«s:«, t« ty MXZWH J- LPJCXFJ

-7-«I«·,:Ii
ZQZ

:-,,; :«:sz,- Iris-, d-««s Æ fzz JOHN-«

»s« MAX gez-( «
-.;sz «-;-«-»-«—7 fä¬