OCR Output

CZJ Jäkäw , f«
K JPXTH

zæykx

JZU Ä--«-Z’Z« -,Z-: zf«« ACMZ «
47 »z-« ANY-III »Es-«- VII-« Ek

J-,i-sv« ---). Jisjh Mkz »76«O «- ,, k- «-J Ast-req- »z« »Fr, Mlsl ,A,.«-f

it -D. »E-, M-, wI-- -«7- 7- « I;,,«,

"-!7 .««(--.-;:--«7-:»I-D «-c.«

»T- « J ·,«J-I. -J·?Æq: EleTJZMAJ

It- s» «.' «J«-,-o ,-«.,k’ Jst- B ¬
Es » , « . -.
» , S E P T E M B E R ,
Dagar « « Man. Upp v Waderleken f
, 1 L E iBs , »- - g 6. 40 C Fjermast 20

. Vgl-Ä Om den« barmhcrtige Samariten, Luc.1

2Ss:"o::s"13e. Tref »I- .6.44 Justus K L»
6.48 - Regn ISK 22f

ä« 3 M Seraphia.

W
. , .· w
4 T Moses «M 6.53 Strömoln
-" 5 O Euddxus » WP 7.·1 -- Dimma
6 T Zacharias W «7.15
7 F Regina .- W 7.40

·8; L Mormeßa

11 T Protus · cis-AS f."m. F, Klart «
12 O Cyrus gis-He 0.39 « -—
YTH «—L TPTO Amatus .Æ 223 .
· 14 F Korßmesza 4 5 (C Närmast

. .
«- —.-«

p, CH-7-«7.·—o ÆXJj«-.-y-zz HZZ

.,ifz-wz«ttss »k- TM XX
«- »m- z M- « Kaki-. »s-« ,
III-os-« · Just-; 7Trs Aste-. taki-k- »tk--s»s kupJJ «

822 kaigem 27 A

Om de tio spetälfke män, Luc.17.
9 STWTEM e. Tref; M 9.30 AUGUSTA «
10 M Theodard CH- 10 59 ."Halfklart. s·

ed Wkl»721f..m

1 5 ." L Nicethas N
« O Upp Midd , Ned i O Upp
.Dag. T.—m. TM. THm Dag. T;m.
1 «4.58-« - 12. 0 7.. u 9 5.16.—
. .3 5.- 3 ' 11.59 6.5,4 .11 5.21
·" 5 5. 7" 11.58 6.48 13 5..25’s
7 5.1:),«s 11.58. - 6.42.-15 5.30¬

l

J- - 44 xxg - Läs¬
Este-« CI- - XC· «
zszvthwsty JXYK HEFT . d «; ,Z-—¬
-;--«s Esng Ave-! es- , »t- KOM¬
CJYTY XIV th ««-- -«i« sz IS

JÆks Its-ist -9- sys k--,. ,-k Mk- «-,-CJZY

CUZCFHFX Axt-« fischt-t-» J; —
zts k« s:s- K ;

IM¬
t- -· ask¬

»ska«:, XII-f¬

««—:- AK .

THE-«- «. «- WHAT-Ess¬
AJXJ Ase-Ess- »

PS » , JJEJ
:;:«M Its-»Z- ARE-XI JE¬
ist-T- kg »s- zdf t- ss IN .
Jst-« Jst-»s- Zy- ksUÆJTJ

i «
l
;
z.

. f

-.«x--.—.¬