OCR Output

- » . J . » «" — ¬
ÅZF "«-«··s «—·-- »Ja-s- Myssxsw -Z « "—« « HöHMånad.s - -.
««-s www- J 627 M Z« Ese est-mö- sz Dagzxie N h ls » VII. FIPP - ngcrleken G ·.«
, « - -16- . »ein o .m. - - Xegn
- 7«?«-«««««««:«?« Y-««««-«««-« -«««:« - « -«-·«6 1x7 T Alexius N o.59

w-- JJX «- 18 O FREDR1K« » Dis-II Ned kl. ·3.32 e.m.¬
»O . « - ) 19 T Sara IIAEZ 9. 6 V, Regn
- A« LA- ::« ;«4«««- « «9’M«U« 20 F Margaretha M 9 9 C Närmast
Vgl-» »L« » ; ·21 L« Johanna M- 9.14 (Magdaltzna

R« ec- «
Cäsa- He- JZJX »He-I zvvm est-A- -«Z V Xa«s«. » Om Christi förka kccrins, Matth. 17.
,,»4 22 SÆ7 e Tref. H- 9.18 ·

XZJ7 « Ä- ITZ -» ÆTEM sy- . . . III-V sz
T- J- LA «--k««»---«-«. 23 M EMIJIOX T 9i2»3 Rstmsboriaw
· III

24 T Christma 9.28 . Regn

Hex -,- z» « f O· Jacobus " « 9. 36 E kl,..6.525.m.
- ä-« "«7 X« - Ä Martha " « —- xsz 950 Klsqrt
Mit . »H« -», «, F 7 Sofwctre BE 10.15 —¬
JE« THE-, « -»» Kup- « L Botwid .THE 10. 59. HNuleL
, JFW Om de falska Profeter, Matth. 7.
«" « «»«««-« STI« xs e. Tref sk- fxnu Olof ¬
.o AMI- « « »H- JE- M Abdkm F 0 9 Hakfkrakt

3- T Helena J G 1.33 z "-—
" Upp ·.·Midd Ned « O Upp Midd.

! « Zf«"-« Z »F« »F -:Z w-«- Axt-W Diss— TM. Ein
FA- ÆIC EI- cost-Q-- ga· ZEIØ««C ,-,-.19 - .

s)
JAZILS »j¬

«·" ;(--- J 722Z- s « ----,7¬
Z- , .. «-Z VMZY

sy De¬

MJMO
TOde¬
NOT-Ost
O

» - « « GHY . : . XGUFFJCJ «
z . G;- ÆRTCQ « » - « ,,. ' . . Ast-M ...¬

, II

« s«

Is-« --«« .

) .-. » - .
7««T.I»’ . syc- seist¬
! »O O.

) » ¬

«

I