OCR Output

mannen sammastädes uti god förvaring,till dess den andra fisken
ifrån Warångerby af de Lappar som bo i Usejoki och Tenoby,dit förd
blifver med fyratio renar, Der skola Sondavara Lappar taga emot
med etthundra renar och föra Kingenå 4& nedåt till Torneå länsmans—
gård,det är vid pass fyratiofyra mil; och der icke finnes så många
Lapparnes renar i samma by,skola de bruka kronans renar i förbe—

mälde lappmark

E. Poignant: Samling av Författningar angående de så kallade
lappmarksfriheterna, Stockholm 1872,5s.6 (given i november 1605)