OCR Output

Den av lappfogdarna i Torne lappmark som mest l&tit ta—

e G ö

la som sig_är Nils Nilsson Oravainen, bonde och birkarl ifrån Vojak—
kala i Nedertorneå sgsocken,en förmögen man som 1560 blev foge över
”Torne och Västersjö lappmarker”. Han hävdade med kraft den sven—
ska kronans intressen gentemot anspråk från norska sidan och tro—
ligen var detta orsaken till att han trots ett föga exemplariskt
liv upprepad avsittning Aterfick sitt ämbete., Lappar och birkarlar
hade orsak till upprepade klagomål mot honom. Mest gällde det skat—
teindrivningen,men även mot hans dispositioner beträffande skiutsen

framfördes klander.

Johan Nordlander:"N&gra konungens fogåar under 1500—talet” i
Norrländska gamlingar,hiftet 12 (II1:2?), Stockholm 1933,s.43