OCR Output

(P

Dokumentarisk framstillning

om lapparnas skjutsning i äldre tid vid bergverken

om deras transporter av borgarnas varor (borgarskjutsen)
om deras skjutsning av domare,fogde m.m. (kronoskjutsen)

samt om prästskjuts särskilt i Pite lappmark.