OCR Output

-·'" , its-fi- s- --—T—- ---¬

« Earlshanm« .13

j.g;wctk««nda -. - s10
« Häggwich - , .»26

Zllgntsrmit . den J
Arboga«. « . 1
VorasN « . 4
Earlskrona« . , 1

»Carlftad« ». . 10
lesby«. . « ; 16

1856 Ärs Marknader

« Betecknar Marknåder, fom spåsta längre äu en dag.
Uti J A N U Ä R I.

x .

Ärwiska Köping d. 29
BUqu . - . 4
Vorås« . 18

Bredgard t Ström 4
Ehri transtad « e 25
Chrrfttuebamn « 15

Degerforß«·. l. 5
Dufwed i Ahre 10
Enköping« J5

e-·5ablkopmg s. 11

Unäsdalen« . "24
Yng

Jun . .den 30
Jönköping (kr m. ) 23
Linköpingj.

Moheda («kr. m.)

Alingsas«.dei113
Borgholms Stad 27
Broby . . .
VIer Vv««. «
Calmars«.- .

·«Ehrist·ianftad·«
Cimbritshamn .
En gelholm«. 17
Ergsnmlacn m .) 17
Fahlksöping .17
Falkenberg«. . 17
Figehofm·« . . 13

Getterum . . 27
Gißlawed« ·- 6
Gottåfa (kr. uF) ,» :4
Halmstad«· «6
Hammar»« ,. ·. -18
Hed-«en«s.. . «.-·«2-6"«

THI¬

Jonkopmg
Knada « «
Lmdesberg
Lommaryd «
Lr)ckfel«e«’«. ».
Marieftsads «
Motala .

Ned Karix K« st T¬

Nota« . . ,
Norrköping « 323 YkaEYKälix K st « 9
Philipstad« v«--·-s8C-L«)re131"co« .. 19
Nonnndnk » -215««eI-LQL..: »L-« ,..-. ,,«0, .
Motala Köping ««9 Skenninge« . 14
Mörlunda i Cal- «Swarthöfdaryd 6
marLän(kr m.) 9Wadftena« . J16
Onsjö, . .« 27 Wimmerby« .-.14
Uti J UNI. « — «
Kinna-«-. ·. .6’Söderköping· .
Kongsbro i Jön- « Trofa . . 10
köpings Län 12 Ulrieehamn« . ««20.
Laholm«. . . 20 Upf««1.la— . .- .. 5
«Lidköping«« . —. - 4jUtwik-« .· . 10
Lund« . -.« -.s 4 Waldemarswik 10
Mariestad«. "; « 20 Wenersborg« . 11
Medewi .· .«- s20 Wernamo ."
Moheda(kr. m) "«3Wefterwi«k«. --«. 6
M«Zlilla«. . . - 17 Weriö« s. . - . 12
Mönsteräs«. . -20 Woxtorps By «¬
Mörbylanga 132 (kr rn.)·. .--J-10
Ramqwilla . . --3 Ämåkk s« 19
Rdnneby . 20 fenk » 5
Sandfjö(kr.1ii.sp) ZY « ·«- EI« «
Skurup. · . 12 ZQVEHHVS s :««12
Skärstad i Stock-— Oljehult. , Dis
»-lk),FU,ZIs LIM« — s;Or11skold3wtk« ;« 3
S ättängj« . ", , «
Stospasfugä ,5 Ofterbymo . 17
Strömstad. -·.1».1 « ·,
· Uti J U LI; «
Gefie« . · .»- I Kongsbro i· Cal- «
Haparanda« · . » 9" marLän(kr. m) 4»
Helsingborg. 23 Landskrvna 25
Höljebv . 15 Linköpfng« ."«. « "3
Jörby « . . 9Ljungby« . 3
sponqäkackw s29 Malmo(Ullmarkn ) 4

.·";25¬
. ( -10

11
24
31

29
17

Södertelje·« . .
Wemdalen-« .
Wenersbdig« . «
Westerwik« .
Westerås·« ; .
Wimmerby « .

Äms-ji« .- . .¬
is Äseke Kyrkoprats s¬

3

K ,
.N;..-..¬

« ·D«"idefjö .

- Makmö (»Frimar«k-¬

» Markaryd . .
: Mora« «.

« Adele «
, Bergen i Owik« 25
Brolsy

Dahlsbro . . -9

nad) « . den· L

fix-»Obde

Neder Kalix Fifke·«
Norrköping (Ull- «
- marknad)« 24

Dito(Re-montm«d)25 Trelleborg . ; 16

Afkersund
Boo (kr. m).
Burträfk« .
DVag. .

00

Ekfj ö . , ."· . .
Elghultskulla « »
(kr. m.) . . 19
gablkopmg .- 26
ötheborg« 12
Hwetlandasc «

O(

.den 19
Ahlehulorne. »F«

Arboga .

Borgholucs Stad « 12
Vorås««" . . 26
» . . . 18
Brostugan LSkede «

(er m.-) . .12

Döderhultst . 19
. 23

-·sl- o o o o o

« Kengsbro r oJHän¬
köpiugs Lan
Kougslena (kr m.)

« Läg (k.r m)
L··«1holvt«.» .
- Landskrena « .
k Adköping«.

s Links-Iphig« .
s« Linnaryd ."

« CaplshamM
fSUCH-IN .
, thifidalg (kr

’000«

.den 22 Högastensplatfen » 5

26 K
22 Kraketorplkr m»-. .) 12

29Sandfjö . .
Uti sEPTEMBEl

Figeholm« . ·. 16

k, « Kkåketcrp iKtonob

m) 26«-Jn«gatorp .«

Nyköping« .
Råneå·« . ..
Rödefund« .

Skara . . .
Sköfde o o« -0
Sundswall·« .
Sölfwitsborg ". 1

kipdkdgdmeopds
S

Uti AUGUSTL

Jngatorp (kr. m.) 7
iwik« . . .

nd
M

Lindesberg .
Löfanger K. st. «
Marftrand«.
Nordmaling«
Nyby« . .

26
28
22
22
30
27
22

. f O O O

Elsetimka Norreg. 18

hergewean . 26

oEnköpiug« .- . . 24

«Eriks·m«rla (kr.·m.) 12

Esperyd. . .

F agerhult r Calu"«1.1
Läu (kr. m.) 23

Hröbygardak . 9
enewed. .«« . 75
Gtßlawed« 10
Gottasa (k’r. m) 9

den 4kChrrfttanopel «

. O

Ek.

- Zog
FOR

Stenowrum tonm¬

Äbinhrist.L
Ofwer-Kalix
(Grek«sbyn) « .
Ofra Laxedetf ."

Oregrund . .».—

j21
. « 15

Skellefteå « s «
Skenninge«.
Swenljunga« .

W135y(SodraBy¬
rummet) (k—r. m. ) « ««2
stad « « « .

Hätt « sz1

- 1

«17

Z ¬

28

Unnaryd (kr. r.n) 5
26 .

Warberg« «. sz«. .

»Wemdalen .
Wirfemxmsby.
Wrigftad «

Asheda Kexegård
Ornfkoldswtk ·«

Gullaboas« . » .
Gromnarw . ,.
Gardseryd .
Göthxborg ..
Hauasa . .
JFaparand a « .
gedemorM . «

Hedcn« . ;.

Jgjo·« . .« .
Hofma-« . .
Haltet (kr. m.)
JQultsfred «. .

¬

29
8

- 1

14
27

wag-v . « .- . »Z-;
Z? lingebo (kr.m.)«2 gjmzke H » jk
f- . .
ZEIT-ZU . . 's 1sÄshchKeregarIJ 21
28 SkillingaryNkr.1«1-t.)7 Qdeshog . -1 « ·
-14 Skstzfd»e«. ». 14 Oljehult ., « . « 24 »
is gkattakks IN Ä Oregrund . 21
ren na . .
» .-3 StronsftaN 21 MUHYMY « « »1«-7
" 14Sunnana (kr;-m) 10 « spi «
MiNovEMBER- ·
11«Jönk«opmg .« 27

LöKongsbro i Cal¬

« 71 marLan(kr m)11 »

Ist-—¬