OCR Output

Wisby(S« ddriiVyk

-Maljiiö (Fr.ijjiark-s « Nyköpijig« ·. »,1
1856 Arg Marknader « Z UUd)« « s SM·,1-8Råjieå« .. . . sz97 ruijijjiet)(ksr..«jjj) «2
. , Eslljkearkaiyd . .· 1 deefunN . . · 15 Ystad« .· . 30
T ora« ·. . 2 Sara . . . 4Ab i lrj «
; X « Beteckjiar Markjiader, sojii jpsåftå läjigre äji eii deig . NebekKakkkaskeIk 4 Skizspe . » » 1QsvaerKanLän 1
F « · » Uti J ANUÄRL · . . Nbrrköpiiig (Ull- » Sijjidswall« . · 1 (Greksbyn)i I1
Arjvika Köping d. 29 Jonkopjjig . 11Södeitelje«·. . 15 - - jjjarknad)« -. 24 Sölfjviisborg ". 17 Ofm Laxedex ; -17
Borgsjö« .- s. ;4LKjiåd-a« . 24 Wemdaleji·«· . -1:7 T Diio(Rejjiojitjii: d) 25 Trelleborg . . 16 Oregumd . . H 8
Borås« . . 18 Lindesbeig . , 31Wenersböig« . · 1»1 2 Uti AU G USTI. » · :
TI) Bredgardjctrom 4Lojjimaryd« .- Y25 Westerwik«,. . 9 ; Afkerfiind .deii 22 Högastejisplatsen 5Skelleftea« «. . 21
Hi Chrjiiiaiisiæd« · 25 Lycksele« . ·. «1«'0· Westeras«. . »10 Boo (kr. jij). 8ingatorp (kr. jjj.) 7Skeiinijige«. . 15
ågs Chrritjiiebajiiji« -—1Z§Marieiiad« . 29 Wijjimerby« . 116 · Burträfk« . 26 Kiwiki « « , 15 Sivenkjungai . 28
F Degerfvrß« « « HMOLUIU « ; . 17Ama[1- .- . . ..18 - Drag. .- . 22 KråketorpIkr jij.). 12Unjiaryd (kr. jji) 5
j Dufwed i Ahre 10 Ned. KilixK ·.st « «4A1eleKyrkoplat»-zk 3 Dädefjö . .. . 20 Lindesberg. «. 26 Warberg« . 26 —
J Ti« Ejiköping«—15Nora« . .. . 1 » , - Ekfjö . , « . 5Löfåjiger K st. « 28 Wejjidaleji .- «; 29
å gabkkopmg 11 NVFWPTUM 23 OfwerKalspK st · Elghuliskiilla . Marftrajid« . · 22 Wirseriimsbys ,.
, AUUZSUIEW 24 Phkktpikad« EssOreth . 19 « (kr. jjj..) . 19 Nordjijalijig« . 22 Wrigstad« . ,. - 1
. PFkaE- d .«Q· YZFYFSUSUNI . «-35 Ostersund i-.l . .sp . 8 F Q- bsjjxuth . km mspn U« j-.:I mij «- « » » « »L¬
e ia i ster- oi ie . . ., 5." - i
st « ; göt«l)lajids Län ZSollii teå« . .s FLL Qschammar « 22 » F
Hudiksjvall« . 24 Söderhajjiji« . 15 —- · J · «
· Uti FEBRUARjk , ; Satlzer« Tdeji 20 Thorshäslla«. .» 5Wadstejia« . . »1
Arboga« . den 7 get i Gelliware Lia By« . ". 5 E Soderkopijig . 19Uddejvalla«. .» «Wexio« . « . »12
Arieploug«- 12 Lappjiiark tager Lidköpijig« . »- 29 ? Solfjvitsborg «(sor- Ulricehamjj« . 20 Wiuiijierby« ·. 21
Arividsjajir« ·· . .- 5 siii börjaii - . Liiiköpijig , ". ·5 z- sta dageii hafijii.) 5Upsalci Distijig« oOrjifkoldswik« .- 27
· BredgardiStröjii«27 Grenjia ·. 6Lyckfele« . .· . 29 .« Utk M Aas — » »
CUWUV« — « 6 JZ"UPUMUM« J .7 Nokkkekie« s "« 19 Ahlehulorne den 1«-4 Laholjii«. ..- . 27 Skästrad« . 27
Carl tad« . . 12 HedeujorM . ., 1Rojijieby« . . 8 zz , Borzgs , » « 18 Ljunög Hv » 12 Sodelhamw «
’.UMMNM —3Æ8sp «—-«—-8SMW xs s14.;.Bmmii ijjAwaG Sm»1mew»MNm)13
kijö« « s — 8Jz30wa« « z 18 SngIMU » O» 23 Hi Ehristinehajnn« 18Lån garyd (kr m.) 7 Um jeå« . .18
Gajjileby .« . «14Jockjiiock« . 15 Skara . - . . 15 Engekhokmi , « «28 Löfzsmger Kyrkst k. 13 Wrå (k«r w) «
GelliwareKyrkoby« Kotigel ». »So Skejijiijige x . 12 - -— Enkaing zMahukt (kr m) H Ystad (kr m): » 6
börjas adejidag," Kojigis acka -. 22 Strejigiiäs Sam- « Fahkköpkng . . . 7 Momgammardahlk Loh-W z C »
då ordiiiaiieTiiF Köpijig«. . . 28 ting« . . . ZH Funäsdakmk . « 28 Nybyk » » . 431 ¬

Osjver-Torjiea« 27
— ögcjsiejjsplatseji 27 Piteå« . . «. 19
Helsmgljorg 27 Skellesteå« .— . 6OsteksUUd« ·1«1
öjiköpin «.— -. 4Skillijiggryd(kr m)28»
— KojigsLena(krjij)18Skijijiarby«.«-·- 18 - « » .
Un, PRIL. ««- -». -»
«Alijigsås«· . desjj 18 Palinstaw .- 11 Skejie««- ". . 10
,—Askersujid«-. · .- 15 ultei (kr. ijj.) 8Sköfde«g.- . . 4
Boden« 2 isa . s. —. ijlättäng . -. 8
sBrostugaijjSkede Kongelf. 29 Swejiljiinga . 22
(kr·. iii.)" . 3Kojigsbacka« — 25T1ursbacken(kriii)17
Earlskrojia (kr.i·j«i.) 2Lilla Edet« Toriiii (kr in) 222
Elsemåla Norreg Ljujigafkog . 22 Träd dei s. .sz- . x11
(kr. jii.) ; ». 29 Marklujida . . 29 Ullejied . . . 17
Falkenberg« .« . 18 Möilandaplatseji Warberg« . . . ..4 ¬
Genewed.· . .9 i Elfsb. Läji 17 Wittiio« . . s¬

J II» (- .« MEPHan IH x - -— - ¬
; Nil-WITH

« E EX« sz ZU « « s- - ,¬
« Witze-H

W

OOOfO

-.Gujijiarp . . ZRöijige . . . 1 k. k. s» »H»
Goiheborg .k. 22 Skara .. . .O, -1«Q««e ro U ’m«)« 2
Uti MAX

Eblja .- i .·dei«j 7«««Ejiekackeji . jGardipanga

»so-»O -. - T-«

Erfiö 0»,,p - d 6«G«1OUICY s. H O. WZiOHLO « . X ·¬