OCR Output

LZKX -0y«- Y-» T- W- « »L?

7 , « «»«J.;i.1-9)eånqxd.·T---¬
MON- ÅJJ·»«Z ; 'r-;'26;« O zz L Dagg J t s« M Upg . .W9s;gerke?n« - G.st5. ¬
7- « « 17 gna m « 9..5 u e « ¬
, - , «« j« XVI- - X X z«;l:x«« 18 T Zlfnaham FI- 1f122 OklRegätf 6 Z
,- »J- « «- - - · Mc « ni. 7 5 m. 7 ;
s; »M? Jy :«sz«- J- w 202 Jacob ski- 043 (Thomas ApostL 8 « s
J««- cis-J ZX EIN-IN Qm Johannis Wiitnesbor Joh« 1. « E- I
Ab MPJ;;ÄM ØFW EV-! — JJZZ » LJCJ U 21 FIFF jäDgchnt Åp · 2. 40 RklcåÄZsTsFL 9 - » - H«
Eis «« « - 22 o ep 26 Winter ol 10 - g
Z JZT ,4»;;-«23 »Es-K-« »«.-;.«-;k(;-:- »J,’«, .».«- -.---.- ; 23 T Israel « M 4x..52 · Snö . 11 i
Z - «- Es 24 O Adam-, Eva Æ 6.25. "· » P1t2 E
XVI-D Zy« »Er-- -«·- »»- - J Eis-z 25 TKIiibDag - Mc 758 M—ulet·· » 13
, J-»« « , -Zz-: 26 DE Steph.Dag »He 9.-29 —

-t-c- sst C J¬

E-M »sa¬

mzzz J« IX IMIH XII

«« )-;7-·M « ZT « EIN-Z .Ø J¬
«« -« JXJIJYØIIIM TZH7«-,

« -· XVI- »- Cis-s¬

. ««««« u--.() .; «« JZfso »z- F¬
« Äste- « TVO «- IF « MIWI . «
Id«k««»«« txt-. HG: I A:

»Es

. ..-—..-M«c» ,— ,

wwkwwpsu -«.«...«·. »Hm-»H- - s
«

««773’«Z»s2- Jst-: «

»M« »M» W Ekno.-,. . . 6

14
ch Okkl 957f m. 15 .¬

-— 27 « Joh; Evang. - »Es

Om Jesu Förcildrars förundran, Lin-.- 2. .

28 CK n e Iui Ke- 3.-14 Menl BarnsD 16 « E Z¬

29 M« Thomas Bisc. R-:--« 4 58 Klart « 17 W ;

30 T David R 642 —- · 18 F

31 O Sylivester j »Es ««8,2-3 Mulet - z 19 Z

« " Lof, pris och tatk: ske dig, c) Fade-r.»käre-!s— sz

Mir-d. « icdszO Upp Midd;« ( Ned i ?

T.m. T.m. Dag. T m. T.m. T,m. ;

«11.57 2.57 ·2·5- 9 1 12.1, 3.0

11.58 . 2.57« 27 9.· 1 12. I Z; 2

.11.5-8 «-·2.58 29 9 1 12.«2 3..4.

120 0 «2-·5.9. 31’ 9 0 120 3 30 7« ·¬

L KotigsLena(krm)18!Skmnaibyr sz··-«H«.sz-·«i8l

Uii AP RIL. « , , T

sAlingsåN . den 18 Palmstadi ( 11 Skeiietz . , 10 ;

AskersundRJ « .- 15 uliet (kr. m.-) 8Skj5fd«e«. . 4 ;¬

n* 2 isa . ., s. . IISlättäng . 8 s

sBrostuganiSkede Kongelf. .. . 29 Swenljunga ,. 22 .

x(kr. . . 3.5·k-,ongs)sackak 25T1ursbacken(krm)17 "
Earlskrona («kr.—i"i1.) LLilla Edei·«". 3To«rup (kr«. m«.) 22
Elsemåla Norreg Ljungaskog . 22 Trädet .·. .- «11
(kr. m.) . . 29 Marklunda. . 29 Ulleiied . . 17
qgalkeiibergk . . 18 Mövlandaplatsen Warbgrgåä . .4
Genewed.« . . .9Ri Elfsb. Län II Witikxoi . .. 8

unnarp . . 8 »oin«ge . . . » k. »
Gotheborg "22 Skara .. . .O: ·1 Ore w G ZU 25
:: Uti MAX
Eblia - den 7iEnekack«e«n

IIGardqunga ·. g

Gtejiira?. , PAGA