OCR Output

»Es-¬

,,,I-J9 »i- « ist«-»A- Jkr JUN¬
» » ,,·:27-,7; »«.·- Axt-Ä- a» »F ·

« ««-2«-x.- AJJ

yzkfsa (- e kesek -.J ff , «¬
— «
;- osm »«--«’ XE-«

XEN¬

ft- HONI;

-.-Æz-«;

sit-c

Dag ar « , Man

"16 gL Nrynolss . Ä- Upp Okl 7.-.7fm. «-4
Om den barmhertige Samariteri, Luc, 10. "

' 17 SK 13 e. TrefA 8.--26 Werde-r s5

18 M Agapetus J 8.-26 C Namast 6:

L119 T Magnns CI 8.2(i Fz Klart « s7

20 O Samuel ask 8.26 chn " «8 «

·’2-1 T JOSEPH-M «- - 829 ((Ikl1()20e.m.. —¬
Symphorian M 836 (Rötm". slut 1 «
Za)ceIIs TM 849 » Oi sk? 11 «

Om de tio spetälfke Män, Luc.17.

24 SHk 14 e. Tref. M 918 BarthdldmæIIs 1»2, ¬

25 M Lovtsk s - M 1016 -- chn 13 ¬

26 T Zephyrinus H 1«1,,41 Klart 14 .«

27 O Rufus ’Æ f. m. Regn , 15 - s,

28 T Augustinus MS -1 16 Klart « 16 - .¬

IF Joh Döp hW 240 17 » ;:;
Adauctuso W Dkl 026e.m. -18 T«
Om twa Herrars tjenaII-, Matth; 6..I ¬
31 Ssk 15 e Tref. IF .7..,25 Arivid 19
. U Midd. « Ned Midd NedM
"’ DCZgzsz THIS Tms THm Egng pp Tkmki »T«.".m
3«17j»4.23ff t12 4 7.43 25 442 12 se 720
19 »:28 -12 3 737 27 447 12.1Id «7.14
21z 33k 12.»3.», 7. 32 ·29 " 4.51.. 12.« 1« - 7. 8s »
» 12 2 726 314xs56-1D;-0s 7:3 i.
« ,· .xxxx«

er JE¬

« Ists p-:::f «- Z

. S c-« M-« « -70M- ·- »A- :Z ist-M
Ast-I M-, Ap- I ÅK - Cäc¬
»Es-Ä «« sztkksts CJT z; er fis-«- ;-I
tJasf- Ziff-»- -«O:Æ-««M jxsxz

Lup
Tat-sc

771XJ« F;
XI ·-!E» XIV-»O

« JEAN-« Z7ask «¬

, .. » » , - « x,.»s» VI « , .- »- ..- « -.—.- - i «
, » .».. .. . s« « us stm Wksussssspss
«- . qwfosqqøwza I m k-· «.I·«.« »-’. .-...« «- «

Skö rdej- Manad

Wädsrleken G.si. «

Zx c-«
« Zä« JAPA¬

swss ;»-;

-« CE III-—

III-«

..«.» - Ox¬
ZHC Fäus- Je fxøaec Jk

JZA Z »« wØ A»

«¬
g- s «