OCR Output

.x F
z

. , x
« Z- 5755««««« WH- W4 W »Z- «.- Äc- R- Syr X-. Ost-« -«- «--¬
Päkx »U. »Es kskfyqsckcseT zcrc «,. »F IF 87 Z "« «.-7,«, AM-,,,- f- -,z, kkzz X-, FO¬

- « HW · « ««,"« ZEIM Ei Mk TJ L stsil -4Z »so-Ists 7-? J-- l« , JkquZF

. , «« MXJK st- .-71Z,k,4-«:- Ja l-H71«,

« -« ÄUGUSTUS’ ·- «7»i6 Äpfij Jä- XVI OFZMM fmck Ass¬

- Dagar MHZU Ned Wcsderleken’ G.st. M-» ; , zzx »»» « ,- ,¬

« «1 Petri Fang-. wiss 9.11 - Miet. - 120 - 7 Äs-« IT , AJT Æswljx «
« 2 - cathauna III 9413 Reigjns U ! Las-« MAX-! W-·«» LJÅO«, WJM «
«E « « Om Phariseen ocxj Publikanem Luc . - «« « «-·«««««« ««’«-«’« 7J«««««,«y«-« Sz«k:7x»:z ka¬

· : »Id- « « . .- «.« ski¬
-· T« »Hä- 11 e. Tref. IF 9.14« Stephcjnus 22 , AM· « f U-« TM JYT »;«7—« ,»«»»-«-Z¬

«««« . I Aristarzhus W ««9.«I4« chn 23 Cz! XII-T KL«K iis was y J- !
; " 5 T Dominikus KI- 9414 e 24 XIV-z its-fest- - y·"« exz;

— -..6 O Sixtusk- II 9...14 C anrmasd 25 25 S -«," «- »W« Z,;««,»» .
7 T Doxzauxs,z- H 9.14 Krart 26 «;;«- X - .
— J8 F Cyriacus VI 9415 "--— " J- Js« «» -.« »M¬
- - » 9 l- Romgnus ; M 9.18 Okl.134f1K. 28 «- -««- . »
:" » Om den Döfwe och Dumbe, Mark 7«. « · s - z-« 7
:5««.- «», » » esssrs - ¬
10 SK 12 »e. Tref- ERST 9.25 Laurenttits 29« P?

«·1«1 M Susamta -Æ 9-.44 Säxdeles 30 « Eff¬

..1»2 T Claxfa »He 10,31· klxccm . 31 »Ah-»s¬

13 O Hippolitns spitz-I fut. « och Aug.1 - I

· 14 T Eusebius R 0. 1 wackva » »2 « Js¬

,. v15 F Warfmdag « R 1".49 dagar , , -3 »

« s0 u . Midd « Ned « U « Midd. Ned

, , Dag. THIS T.m. ,T..m.-,D9g.« TM. Tau-L T.uj.

H , 1 93.47 12. 6 8..24 ·9 · 4.-.5. 12.«5 · ·«8..,4

s; 3 - .3.5.;1; 12.»6 .8.19 11 4. 9' 12. 5 «7·.59

I — 5 3.5.6« - 1j2».·;6 8.14. -«13« 4.14- -12.; 4 Z;53.

2ss 7 4.:.0 . 12-. 5 « 8. 9 «..15. 4.19 v12.. 4 MS

IS .. . « «««?««««,—· Zo» , s f

H « « « . » «.—. W ;

ssxktksx —-—-:-—- ·?« —--—————— —¬