OCR Output

ask-—

Eis-Ass¬

Hipp-»-, --s By, JEA¬

-««—,

JJXTXJZM 4««----u Los-»ic¬

Ek—

l

If« » JJZZ»;- ---7« d- -- If nazykzi—
. Hi EX, Ä« ,1-9-«J,7«»:sk» «
« « « — Ty« AZØÄI,1NJ«M05-O « »- O
««« — a- uc- eski JMU O» YtZJ
« — —«·« « M« « — « "«· -«- » KW -:-...:.
» LjUs Nekt- c«» nwuukitfkT etisZsM
. J U , .
s s M Ä « MM MM M M M its-J- JOX -«-«-««k:«-57
1 T Arm-c « ·· H 0xs45 (O Fiarmast 19 . . « HFTAU »Mka ....? Zsky « .«.«.
i Xa O Mai-. Bes , Ned Okc.1o. 4;ji,f m. 20 , M,..--«««-«s-;»-. ANH¬
» 4 F .»1,1«lric,a.. ÆZ 10857 — 22 « las sie-ex sägt-sy¬
. » P Melcher isaae 11. 1 -.- sp23 - »F «
F , »D! . OM Christi förklaripg, i).Matth 17. IV «¬
; 6 SHLM 7 e Tref. END Akt-Es Böndagen ä? ij fysämk f) XVIII-, A«
F « 7 Mk Elaks W 11: 3 saias) . - CZCLOfccias AJ zckkblctif
, .. 8 T KiliaU Es 11-. 3 Meuket . . 26- YJÅ «¬
59 O -Cyrillus; ji 11-.3 « C Faiirmgst 27 :!7-7-«» Ä;2« A .- . »¬
F. -10. T Camttus ch? 11. 3 O kl 8 35f m. 28 «·; »m« «- « « Jløzpf X «¬
. M F Esssiisss ss s is) iisgi is -»; « « J i- X « ¬
12" Hei-man - M Hi 6 Klth «30 ;«";« THEM JAEM « W O « «««-«,Z«7«
Tåk Omdze falska Propheter, Matthi 7 J r· 1 » gk MAX M«»«;7s— z l, W¬
» 13 SA- 8 e. ref. M 11 11 JDE UI - s; «««« m
ji 14 M Phocas M 11.23 Klart » 2 jzzs Faj «- Z« Al: « PG
i- 15 T Apostr Dein case 11 53 .«-—-- . Es az; k-: »Es-TH¬
j O Upp Midas Rejd O -U;pp Mit-M Ned »¬
«I««I«ss Dag. T.·m. TM Takti D3g. F.n1t. 1T2zms FJUYF Hei-—¬
" « Z. « 9.. · : s — :¬
W Z 23313 Ekg 9413 Z Z g jäg 3.-;s Mikka XVI-» »Es U-«
..k · »5 2.56 12. 4 9.12 « . , « »O ssp · »
«; -:---—7 ,2.59« sag-s 9."10. 15 - 341v its-. e« 8.58 . Jä-« ..—-k Gif, z«

»He-—

ZWCJGHO is-—

»I "»Topsxffssmskvsj »Es-«- ?

M- « ««««««-«¬
X- el- »s¬
Oft-, z- rkrM ML

XTØthtC LE¬
XW s- o-«.-k . « ««-. ?7,y-Fs-·; ¬

O-,«·s«-t.,- CZ- M¬

OOHX Js¬

Ezz¬
M«-JD.-CT7—— O

44 uqy Q, Jff
sxcsstzø sä- JOHN-»Z¬

z ÄAYJDI « «-«·ss, ssfå

eim List-J

Leg-Ja 7»·F
xksffgisy

ps¬

ssf

JFFCJJJ

,,- Bitt-»J- »¬
. o-«-—.

ji«-t¬

xssm
«---...--.-----L MJT ¬
i
? .
Z :

S