OCR Output

:7 --«-Ic»f- føy--«- E Jst-»O O««-- o-. ,,s«fF¬

W
fass-, Z- PHCMØ»-,
ist« » -J!Z-- C-« -l-«-« f- Z- Oszj7k-1-- L»
Z-» Hsm«- « NO
— s¬
«« T« Z« «J—¬
I k « ss -- .

HONI.

JYT HI««. »- NO ØNOIÄXTCJJ (.-·«"-: fis-»r- Hii ¬

öf- ,;-«-0

At- nd

-,«-"» --»:-, kfss
ZLJI L¬

S o m m a sr -;Mså«n ad.

—--«.»- z JZV MZØXWTYZ-V-s -«-c-« » » - .
k zj -»«Z;-« « s ,»»«,-J -,;s -,;, » »z«-L,» »- z( ZZ — » Dagar « « " » Mäix Nebs. m « «Wä’de«rl«eken «,»»G;Lsij.¬
XII ·,, ak» »Y- »Es »O « »,z»,» » ».-17ZYZ gulttkm M 0,.58 gilegn « z4
2 MAX Fi- - s- sss M
. - Jst-—- --«Jy « JEA- sek- 18 Z geontms TM Okl.1».»4 ·e.m·. .-.6
»s. » ,»«, »Es-J- «-«;,; 19 » crvafius II.31 « « o — «7,
- IF- JM z» -:Jr-Ø;;» » 20 F Florentiu R II,J50 (Somma«r SoIst. 8
» · ««;2- EIN-»N- »A? « « Z« « J« »F 21 L- Albanus R II.57 OtÆkl.7.-4Ifm.
- «-«- MAX - «·'«"« « TZT »H- Je- H » , Oxit det stora sifkafänget- Luc. 5 « .- .
« LTOO »- « Mel-» 22 SA- 5 e. Tref. R f- m. «Paxilinus I0
M«»«»«----- « J« :- O ä-; «2«3 M Advlph A 0.- I wcickra - II
- « « «j--« . «X.T-2 Js- IT-- 24 ThohauD D. H o. 2 (C Nårmast ss12.
» « »He-c »Q; ,- z »P- ch-· kxsz 95 O David · . «- I O. 3 Okl;11.30f.m. «13
, » y- »k- »Ak- 26 T Jeremias · J 0. 4 L --dagar. II
c Y» »--.... THE-)- -»--««« " - 27 J-« Cresöeus M -.0. 5 « Regn «I5«
;:I;5- , Miit-»O « Q¬
,«J,,s:»«i »» ».-..- »Ah-«- xzsss 28- » »ev. »s- —-0. 8 - «16
’ «¬

,«« ppzxxc Jst-sit --«««-- «q-«

»Is- «¬
-Z«
ZEIT

Our Phaxqeemas rättsärdtgheh Match 5

9SHF 6 e. Tref. 0.13
N Martialis M 023

i-«-"'7-:7«-T.;« ,. ;»-»J:JJ
«.-.-»:,-«»

I ji« XV¬
I M-« »W¬

« Z;-::, Zysss

z- i- « »- XVI »Es-»
·»»»: »T. z-- EZÆ QOHIXUIJ PUBLIC-X

»Im-. wj .·»
--«J · » ,- «,:-«» «-:-LH:-;-. FfzflJf
«- --i»7« XIV

S-»

««W»» VOPQ
Apis-Ists

»w- Iznstffomthl Ach-, z-:

MWE « « -»--»k «».-»»4
.Z-». J»-—-«(a W, HJZÅ -z» k-, .-!-; :

»¬

Pestrds »1J7

upps Midd. ch O Upp» Midd». « Nod
Tut. Tü1.»T.t.Dag.Tsm." T.m. —T.»mx.,
2.45; 12.; 1 9.1«(Z 5 247, 1s2. 2 ««91;-17
2.45. 12.«1 ,9.17 27 2.418. 1-2. z —(»k.17
2.4.5. ,12.51 —9.17 29; 2.59j-: «. Zka
2.46 12..z,2 - 9.18 30 s Böo» Z FIEIZ