OCR Output

sz »Hm-M- J. «.7«- -D«T-JJ?ZL-L-x,y! - « s « -Blomstär- Månad

¬
«-i-«.--«’ « " UWs-ws«st..-W« » - «

»» « ,»,»:« « » Dagar«" Män. Nede m. Waderleken Gft
XCVI-Je- V-:- X« « s. 16 F Peregrinus IT 2.,4;2 - Klart "" 4
L-« J . J- «7.- Z-«Ø m- ,- . 17 L Rebccca «. « TI 242 F « 5.
-»»- Msæli «·-F »J- fass-P - »J« ! Om den nya FödelseIL Joh. Z. .
«- ..-« .-.«. JY H» JE- Y- --, ,·.;-4-ki IF ZEISSwa SHnd M 243 Eric OR s6 «
M» «»« sp— otentia - III 2.-44 (0i ,7
«- ØXTZM Wem-C me Zerfe- sk-» 20 T Carolina CÆT Upp O kl 1.x-8f m. 8
T· z« M- » « «- - k» Hi-« - Æy LI O Constantin LIS 1152 Regn « s9 ¬
» jä» »H- »Hm» «-t,-z,«;:z, ANY-« Y» Hy- ; 22 T Henning K Hm m. Mulet - 10
, X- z « 237 DIJISIDERIAv KO- 0 57 Regn . 11
.« «- «- »s- - « -«-«z.·1-7·Y - sz24 Rogqtius R 130 - 32
zip-T- WI- XI- -«0«··- Mk4xf70pr XII-: Y » Om den rika Man och Lazarus, Lue.16. «
Z« z« — - » »F 25 STA- 1 e. Tref R -1-.42 Urbanus - 1Z «
» Mk k. , T Es« ·
« « L-- . L6, M WILHELMIM H 1 48 - Klapt 44
»L« m- »sp« » »k-: . «- «,«27 T Pech - Ek» L51 O k1645f m. s155 »
. - --,»»«««,»;-»; . L8 O Germanus J 152 Klart s« 16 «
( H 29 T Maximinus I 1.52 " (82 «17
» 30 « Basilius , I »145.3 C Närmast 18
; Petxonella IX 81 55 » Klart 19
» « ·- Upp Midd. Ned «o U , Midd. Ni¬
« TM TH- - TH- Tgtz TZM Tpp «« T TM
J IF IM- Jtcsk JIPI UZZZK MINI- V . — . -19 3»21":1156 833 27 II Tä: g; g: Tg
- « ««»«J;« «-;- »»«,..7,..«»« i 21 ,3.17, 11.5,»6. 8.37 29 Z; L; 1157 8.53
· 33 zie- 11.5e7 8-«.,H»k1.31- « 259 v11.57 8757
f

Of ,7««»k« »Mit-Ä YLÆXÆYHIJT )
» f J« H-« »Ja-TI- W: z.

axokspyskL JAPA¬

k ,H·--ksz-,k--n- c If- -"« - : of- »
, «-,,,J«« . ff ,:,f«; 14 CNFJYÅJ J-( pp M: -«« « .

JJCU .-.-.-—-·.« WHA¬

; i? ;
?'-««’s xx »F ’My
Ists ! « ' «
III txtwltj . ,
. s » ; h. ,
THE «- « ji · , ¬
Z- -.. ? - IT « )
; ) - «ks· . ·’ ¬
L » ! T- .—— · G
kjs its-H ·
szti T s«
F ’ .
FR T » a -. «
"'«I J XII LI» - — L ,,,,,, h» — .¬

k ZW( M.

-. » .
—-.-«- -iW—..-h-MW.MI-M-q-s· . .. .«. -« s-«.¬