OCR Output

J
- ;
ZXZJ"WJ«« Hex-;- -·«r -:s«-. «
J-) s—;-.-- ---".—-«7·’ WIJM l ¬
X K- (- steM AÆXU k- » » » ·«"«««· f
M-«««s »Ele « »O « . ;
LJ «; «7-««"
M Hsstirssch ieIeØ »- s-·".-- »J-. ,
-·--«-..»..-,s »Z- - Js- i-----:J- st »A¬

oztsdsw «- wcstts Mississ¬
Xt ij Cz-»

JHZ Ak- »Es-Cur¬

Yes-.¬

refkus c--«y-Æ. CØZ
j-«

w-; D «f4s-I7-««.«6- «,y
,

- MA408 -«-,sz· H s Z« « zi- Arg-ist XI
III-»so- j

fis¬

« 4 SHLY 6 e. Pafk M Ned A- 2 Böndctgen
5 M Gotthaxd syst 10 13 Momen)
M 6 T ngismund spät 1157 Klaxt
7 O Stamslaus Fjjj f m, .
’ 8 T « Achatius Mk 21,19 . . » ¬
9 F Timotheus K 2 5 Regt-: «
zzz 1»() L Esbjörn W 2 26

Om den Helige Ande, Joh.14

Cz-«4:z ««6 e « « »D-«
MÄJUS » Jz jz Jesus « «««-«k-7 y;;-U H-« ,¬
· Dagak May Uppf m. Wäderleken Gst . sk- Akt-?
1 Tskcthrsststmf » 340 Philipp us 49 - « W
i,· 2 Es hanamxs G 341 (( Marm. (Z»3 20 » HEFT
».» Hoxßmeßa syst 342 (I kl 3 54 e. 21 . » »D¬
« Om Hugfwalarens ankomst, Joh. -.-15

, F) ,» 11 SKPingM Dag W 236 O kk-. 9.57e.m. 29 «

40 Its-n- LJac¬

Z »Y- thi . . « IX« « « J«
..k:» åg « . get-«- RKW J- W
M Ast TO. »O· »¬

H » HEXE-«

du« XI »Ist Its-I

ki- »Z¬

J , 12 MWLDanggstÆ 240 MamertuD NOT-»O « P Ce.
« z13 T Cervatuxs Æ 52142 CHARLOTTQ MAJ 1 i YZZOY W
j- «1·4 O Coronå -Æ 2442 C Fiarmast 4 - L
L5 T Sophta Es 2 42 Klart -- Z» Yi Echass Mk ’ » Pfg-Cz
- O ""U p-, ·-M1dd.«sz"«" Ned 11 Middfs s7"·«Nej«d J« e - « » «- JM
, » Dag. Tkug Tnjfl « T.m. Dcäz Tptä TM T.m.-". «- , : Åckqt . ; - O zo«
-: szåis 3 43 H F; 35512 3435 1153 «8 II lett-: X Eckh- -:«.,’« J- ufj aus«- M »z- ?- »Mng
« 5I « s 38i 11."5 8. 6 - ¬
,».5» »3 53» »11»g7 8 as .13 334 i THIS 820 DIE-« Mk- tsä c I- JJJP XX ZMKHILJ est-«- .
·T7· 3433 1156 «8. 6 ?15, 329 13456 8-?5 XVI-z »Z-·««« « W WILL-M
»F ,3«,;. « »Ist-» . Weg-f HYD MU- GEI-« « zss Js- .
« « « Jst-NOT- »L:XFZHJ—«H,