OCR Output

Z«-"WJ«» 7-, Zio- -««Z'

HJMAJspTÄZH ALLZJM se ¬
X- « sc «- «-eM WØU - sz y v il «
MJJ«U.- JJFWHW »¬

; Missi- M -4»-»0«- its-Box- -- MAX-—¬
, ng Zins-» (- «,01« Mkss.»- MWJtGOJ CZ,-« , ÆEJ s-·,«-W Æ-fsd-H

pzszy « ..C-t- »Ist-stqu Zw. eæz Ha- «s·--I?«««6¬
— Ists-IV

Zw¬

. --t. sin- zxf NO k- LT CCSE »-.G f- st QTZ «,E««Z « -( zchf J-- Ist-«- ««-!
« « « sdtvt -5 z«»««--p -· ' . « «
L- .» « E » » , sp- . Gräs Manad . » u.
« »Z:«- . Dag ak. « . « Män. Nebs. m. Wäderleken G.st.
»Hä- - , " , « » .’ » ’ . 16 gO Platuk IF 4..30 « FKlatt st «4¬
X « «- - · · - -- -17 T Ean » Q? 430 (( jarma " v5
»Es-.- s- J-« s-- Eos-II 835 Vaters-an »Es- 4530 (O i »Es-J 6. ·
»4«.»L tgy III-« » « Bernhard Q- 430 Regn 7 k
.- »Z« Z» AWO JZHE »He « - « H J f Om den Helige Andes Embete, Joh 16s.
;v - -· " 20 SHH e; Pafk M Upp 0k11026fm. 8.
s Ost-W AMDNNMOII f-— » » 21 M Aus-heim H 928 Amm) -«9- ,
zcjz »- . .. , « .22 T HERle mNAÆ 111 3- Mutet 1-0»
· 23 O Georgius Æ f;m « « Regn , .1«1 «
· 24 T — ALBEnTtNAi MS 0.40», « Klara - " 12
- ! 25 F ,Ma"rcus x H 2 ·6 . dagar T - 13 .
26 L Cletus KO- 3.-0 — 14
T « Christus- läg-er att bedja, th 16 .
H :;-- 237 SKBSM Sönd R 324 Antinnts J1«5
j-28M Thure « R 3330k1038fm.46 ,
29 T Tycho ; »He-, 3538 Klart » 1s7s Hi s
30 O Marianus HA« 340 Regn -« »48s.¬
UppJ » Mdv. Ned O Up , Mijddx Ned
« » , Dag. Tinxx T.m T»m Dag. T»nk T.m. T,m;
UT · « ; 17- 4.42 1."1.59 « 718 25 4.19—- 11.58 7.38
i; -19 4·.36 11459 7.23 27 4;14, 11«.«5-8«., ,7»,4,3 .
z; -; « »"21". —4.30- 11459 "7.28 29 »4;.-9 11.57 7;47 «
. « - ; " -23 4.2·5· 11.58 7,33 309i 4. ei 11.57 7xs50

-o-«-s-0»-«.sk--i-»-. -2«-.«-».- »