OCR Output

- ... « «z-.-«».

¬
·1(
«
if

I L War Manad
i

Dagar I « « Män! Nedf m Waderleken GT
« ,- Otii HerIraüs Nattwsikd,1 Cor . .
IS Sssckpalsm Sönd. W 5257 Hertbext -« s4

117 M Gertrud W 6 8 « Klari ’ 55X«,-’
IS- T Edwaxd , W 614 Mitlet T. « 6
19 O flJoseph W «T6·sk16 (1-Vardag1emv 7

ijj«« JJqsbs j,

22 L Viktor - IS 5727 Benedtctus) 10«
J-; « EXZ «- IZF - EIN-« - Oin Christi Uppstån elfe, Mark 16 « ·. « « ¬
IJX « XII- ; -2,-«- zw- YÄ . 23 SKPÆD aw- ;;8;.49 Aer 28 :»-«1-1

»p-« .¬

« , 24 MJTLDag Pako 1015 Gabriel « .«" " I2

»O -«-«- - - CHJWU M W -»5 TKMiirHDedD M 11p45-- Mutes .--13

- » « WM — Ez» .,«· «27 T Rupert MS 121 —- -— « I«5«

Z- M X« » » « wa 28 F Machts Es- 2.5.5 « 16
«- · M G-; . » « · «-«ss«· « · - « 29L ; Jonas » »Es

VII-»O »Es-»z¬
-: XVI-sys- M¬

Eka gr! »Is- AL¬

« - (
«»«- syst-J- s. MW »¬
« «¬
-j. .· .- - I « ( .

KLE¬

« » · -. « 20T Jsoachcm .. IF 6.170c-»Kk11054fm.
I - . «. O¬
,—«7; -,.·ck, »Y- II i- FA-— ang- Fvedcig If Uzop O, kl 5 17e.m. 9.,

Us« FÅHI »k- kä« 26 O Emanucc MS f.m. , » II

»· I IIC . kI 3 II es.m. I7

Ema-»vo« W -«" Jesus gär kgetxom IyckIå dörrak,· Joh;« 20
. 730 SKI "·e". Pask Es I57 vanus « H IS

31 M Amos « R 515 Sn ,..19

O UPP « ded Ned O Up«p«« Mtdd Ned
Dag TM. T.m TJII Dag. Tau-« « Tm T..m
6.12 1«2. «8 23 5.49 12.«« «6 624

III -6«. 7. » 12«. 8 6«. s-«10 27-" 543 12 5 6.29»

« - 1, 12. 7 6.15 29 5. 37. 12. 5 -6..34 ¬

55 « 12. Z . - « » . 1·2«."4 6«.39« .

D Ists-«

It

Hi