OCR Output

J Æzm J»-«- »z- JZMKQÄM « TM .

J-- XIV-Eis t-· M- . IcshL-MOI YOU-? -!!« -!»2(-is
iszqzckfch Mär-L --Zz!- z- -Z:-f' vix-J« 7Iz».-«H.

--Ze«7?-7«"z-k Us»«-,A«J o--- -Z-5--kk·t’
MAY-J- s :.-r: ANY XECIZX Ac- ,- XYAMW

- ,- ¬
«-,-z«««i-« J- «7 z¬

« ¬
Zie- z« »« -«-.f Äx-?J-A ZE« KL- « USØLJHZNWLJ
v c¬

«"""«k As« WITH-C- s
z Z-, 7!- JZU TJAXFX Z« ««» ,¬

MAY- - HI- ,«.... J XII WJM s
ANY-(- JE--x-x e ! »u- Wir e-:«Z,L
M- III-« « -Z- 4Z77-;«
kz KIND-s JEAN-Äp- IJ Ae- AW ««· "« »O
.. MO- ÄMHØYN EIN-O Z- Ka—

waw - f« -t-c7 ;- ih- W:--x im
C« M PMWMQIIJ J XVI-.

»Es-Zy- zxs y»3ch-«J-X-W «- JZZ
- i- Iz- HØ »-k MU- !¬
skiz- fØ«-:Z7Jy;«9-««C XIV

ZEI¬
Z, Äy l, »st; WMMOØL

--f«- ZE- -«««x«- - ZEij X

S,lag-ts-L))iåuad.

Om- deri Borttagne, Matth. 9.

: Dagar « .Må’n. Uppfxmx Wäderleken
17 T Luciua W d. 5s- - . ·Mxilet
18 O Lukas W 1.30 KlErt
19 T Ptolemeus E- 2.56 Mulct

·20 F Casppr - Es 4.23 Re n
21L Ursila H

.G.-st. » .
6
7 .
8
Ned le.1d.37c.m. 9 T

22 SF19 e. Tref. M 4.47 Seher-us 10
23 M Sewerin M 4.53 B, O i M 11
24 T Ewcrgistus Läg 5. 3 Regn ·- 12
25 O Crispin M 5. 22 Mulet «13 x
- 26 T Amandus K« 6. 4 C Nårmast 14
" 27 Sahan g 7.16 Muletk 15
28 Sim. Judas-R 8.56 0 kl. 8.16 e.m. 16
· Om Bröllopskläderna, Matth. 22. .
29 SWLO e.Tref. vR 10.36 Narcißus , 17 ¬
30 M Zenobia H f..m Mulet "18
31 sT Qvintinus A 0·.17 k, 19
U U . Midd «
DIS. Tptä VIII TNFZ DJO Tex. Ttxm gesetz
17· - 6.4»3 11.45 446 25 7. 3- 11..44 4.24 «
19 6.-48 »Juki 4.4«1 27 7. 8v 11444.19
2-;1 « 6.53 ».45 4.35 29 7.13 «. 44 Hi
23 · 6.58 11.·44 4.30 31 7.18 , 11.44« 4. 9
» s XII-« I « T »- ; IX «¬

»E.

www-ww¬

«I JOHN-« V ’« Wd

Eis-. v ; . . .
I
sp« «-WMWMM- »Um-i- ».i«-i- -»·’"««-x«’s«s-"·