OCR Output

ff-- ZZngth Akt-HEX- ist-ist«¬

: X« J-,-»:«y
« J-« L¬

- LE- Z M« »p¬

LWUHZY

71 M, -««-ZV Jos-«»-» JE¬
-z, Cis-. .- ss «»- »W- · F

—- .-.¬

— -.«.-«...«. . H

Ick
f
!;»;-x
·5-«"-Z«
HZIF
Un
TE

» Eu- y-« NWARTD
Jc HAECKEL-Es C««-« Bis-Z- Js-« Jst-ft- LØJUMJX JMLMJ
ZXCZXLXLKKULSL »z- law J- MkzoyJMszszMz

« ««« XEHT »E« cis-J

: ·· ZZH ÆHI O-Mk WITH-» Ezz- «¬

JA( tecvspicch Y-« kkxtstzJA4 AML XAJFJJPT
Fyz Äp:
H?

UffkkyfØthxCOØflf pl« Pi« är«!z·szx-DEP- Jst-Oce-«
HMLJ -ZC K-) «fzz:-«I-—J-«- Jzkzkz

Æw wajsi Fzzäx- XII DIE-»L- QTC MJ»-;-:i

CZ( J- JJØJIIJO JJF-L ««««

TJZJVOMXY VCXJZXJEX -f-z-,z-,»s4f«-,ZJ
X » J- -«-;- ¬

,- uiØ H-ij:777i--- e- X¬

JXJD JLJ MU- z-«n»k-—- H-W- XII-»J¬

UIUYMØU «- Z» Ast-»ge- sc-« s«-«- z ist«-- »Is¬
ABC-»H- Ø—-«
»A-. s

J- » »- —« »z- XII-«
— »«:,«:?:j.. ?"oq,?;7«i)-t-x:sk-Fwåsz I
ZTUT Z»-z» «» «- « -. ce- NZXXZZ -«e-xtxckrws«li
3 Y- ,,«7?ch;-2 r-« Js f-» Zyp;sz XØH AbfxxøsÅH
-JZX-f sey-A Axt-z Jst-»Z« ITØJJÄ
k, H«

Eis-a Z XII-Fläc¬
XHI Jst-»z- tJM,-4zkt-:: Hex-J- Åssz Y« XI XFT

HÆs Kz »«-,4-»- Moos-»Hi- - Z» J IF¬
Hi sostJszM »Es-»Ist ::---:M Hex-ca »D« kazy wag-,

»Als-»t- - «H

XII-MAY¬

. ä« !¬
9 t. H .
i. s.

»19 - ¬

" Blom-fter-M"-ånad. .
Dagar z« Måsns Upprme — lWFSEEfeken Ew¬
16 T Perezimus He 1-.-8 Halfkcart
4k7 O Rebecca - F 1.53
318 T Euc »F 2.16 Sud
19 F Potentia v« A 2.29 O kl 7.45 f.m.
Carolina « »A- L. 36 Klart 8
,- -" »W. « Christus lärer att Hedia,JoH-16 «
21 SKBSM Sönd. "I 2. 41 Cvnstantm
22 M Hennng II 2.45 O i IF) 10
23 T DESIDERlA «- 2.48 Mulet »:11
24 O Rogatius sit-F 2.52 —.- 112
915 TECHrSstthmf M L2.58 Urbanus (53 13
26 F WILHELMM H Ned skl 9.59 e. m.
27 L Beda « , «- 9.57 Negn 15
-OmHug·Twala1-ens Ankomstz Joh 15
28 SESQP E M 11 10I xGermanus 2126
29 M Maximinus IX f.m. » Klart 517
30 T Basilms jä- 0 6 C Fzårmast »-18"«
31 O Petronella Æ FML Klart
chg T k: T. H1.T.m. DJLH THI-, T anz. . T Hu,
17 330 . 11. 56 -8.28 25 3.--10 11. 57- 8.-44
19 · Z. 22 11 56 8.32 27 Z. 6 11. 57. 8..«—348
21 -«3.18 1156 » 8.36· 29 s-. Z» 1457 8.,33.2·
gis Z 14 1156 840 sjkskzzgxox 1157 8.«;36
X-«

I4¬