OCR Output

JANUARIU8,

« Gif, o Jesu, kaöjd och lsckat ««
Dagar « Män« Ned — Wiidetleken G.fk.
Ojn Jer omfkärelfe, Luc.2
1 SENyars-Dag.R 5.49 Dec.1853 20
· 2 M Abel, Seth A 7.29 O Nårmam 21
-’ ’3 T Enoch H 9. 4 Anm. 1835 22
-- 4 O Titus J 10 35 Klara "23
XI 5 T Simeon O 11.58 dagari 24
« 6 FKTrettaDagk ssssxg f.m. Okl;4.57 f.m. 25
; 7L AUGUST - I 1.20 . Snö 26
;- Christus Väter i Templiet, Luc. 2.
· M 8 SEIeTrettxD »Es ,2.41T: Erhard 27"
H; · 9 M thltanus W 4. 2 Snö och 28
z 10 T Nie-sauer N 5.23 L Stmxm 29
11 O Hygmuä M 6.43 C Fjarmast Zo¬
12 T Arcadiits Mk- 7 53 Klart . 31zks
13 F Knut H 8U-.51 « —- Jan. .1
14 L Felix W Upp O kl.10.23f.-m.2 «
Om Bröllopet i Cana, Joh. 2 ¬
»He-Z SKOeTrett -D Æ 4;24 UMaurus 3
U » d ed Mi d; Ned
- » chzx THE . thd u. Text-U zD G HEFT-F T III T.1·n:.
1 « -(;-)«.»0 12.4 «- Z. 8 854 .1,2. 8— 3.21
3s 8.59 - 12.5 « 3«.11- 11 8.52" 1,2·. 8 32..2-5
5 8.5I« «12.6-- 3—.14 1s3 " 849 1,2. 9 3.29"
-7 8.5(3 12.7 3.18 l- 15· 847 12.10 3.34
, « v. ’ » is¬
« f : Es X syst-H O« ÅZ I

«"«I«-««-»;

d
i

·«.«(

ask-— -¬

4z , « ,-,-XO: . II fwscxsfäj CQJUYQYCJU ÄÅYQ- LAP¬
est-ZU- s-- LJHOZJ TM- QJXTI:«HJJMSD es cu. 4Åfzutøix

HEH MIACJJ CI chzdwspJ D« - spez- set-· XII-c I.(J He
Fcffcd OQJ est-e eøyijtzku M NØC --e ki) ·- CCFCJ CHOng

CHVCÄXFAOHXZZJOM Jus-H aäzr.f exoø -Z-:-, JØÅJFØHJJ .
JZUMJ zlfls ZUU

txt

s- JEAN Eos , zic- ÄJXJM «
-,- Hex- HAVE-« «:--JCH,--f ke sue ciauJ-q.«-IYÅ"K-- Xkoäzssiufyäx «
Ec«

,-b--»:c

«- MESszssssXch - « ·- "XJ-«,(

ICIIU «,«C-I«f» NU¬

JMY JCEZM HEXE-»M¬
jz « t, «1««-6 M« ·. it, U»-,«H .
ANY-· « »Hei-Mys- MT MEDI¬

i ÆM - , » «
JXLkIV Euck- KZFJ M« ZLYYÆY Jh , qfån ÆNATJ .
: — »z-,2w- thtYJØKJXM XX — . . ,-«-PH-Js,-—

» — -.. Js¬

-:-«X-«W- Ek- E fix-MAY v «
J««-(,«-s:::s5z Jziæ äjo Ist-»a- —-F-Ø- Z¬
.c!«j J » esse- XII-«- -s»s FUJK XII-R

«sl-xt«¬

Ew. M »An-»z- JYZLJ Z( ·
« M FULL XII-. P-; L-«

,

« 6 (¬

Kthjstw cr«66!- J¬
«««J XJZ JZTEJ JXTXU

XII-«¬

»J«

Äx¬

EIT-c z«

zäzspx Øis

Z-- »Es-.¬

txka