OCR Output

—.

——W-.- .

GefleY ..den12
Gelebo i Åby . 4

Kongslena (kr. m. ) 4

Linnaryd. . . 11
Moheda (kr m) 4

Sigtunak . ». 14

Sunnanåckrl m.«) H
Södertelje’« . . ' 25

Getterum .. . 11 Mora . 4 SölfwitsborgH (för- —¬
Grenncc . . . BIMotala köping 14 sta dagen kr.m.)28 ¬
Gårdfpanga. . 4Molilla . . . v14Thorshällak . 12 —
HalmstaN . 19 EllkönsteråsZk . . 7 Torup ".- . .. 4
iH-llemouk . . s - 7 Mörbylånga . « 18 Tros« - . . . - 28
Hellestad i Link. Möxlaudaplatfen Tradet ." . Lö«
Län (kr. m) 11N i Elf3b. Län «1-3 Ullencs .
Fclfwgborg. . 5Mörlunda i Cal- ««1.llricehanm’k . 4
sernösandYu .. 11 mar Län. . 18 UpsaHa . «. -. 4
ultsfred . . 6 Noxrköping . 7 Wahs tcna . . . 21
ogwetlanda -. . 28 NorrtkljeY . . 11 WesterwikY . 19
Höfgastensplatsen "«14 Otcsjö . . . 26 Wexiö f. . . s7
Hörbyk . .» . -12 Ramqwilla . . 4Willköl . . .-- 20
JönköpingR . 18 Rödefundk . . s 27 sZLimmerbyT . 27
Kottgelf·«" . . 11SandesrumiGröt- Wittsjö . -. .- 21 «
Kongsbackakk . 6 lingebo (kr. m.·) 4 Ystadk " «. - . 21

Arnal« . . ; 4

KtLåkelorpiWexiö Skara . gssspda Ke e zrd 18
Län (kr. m.) 25 Skillinzaryd(kr.m. ) HOszsbog x.g » 12

Lahol111-«.. . 13 SköfdeY . . . 13 Or Y It - L-«

Landskrona . . 18 Stättängsk . . 7 Nu « « - « «

Lidköpiug . 11Strcngn.is«.- 20 Oregrimd · LO

Linköping . .)Strön:I«fad«'«. ·. thTellsvuco . . Lis.

Uti N UVEM BER.

CarlshanW den 4 Jngatorp -. 8 WISII na

Carlstadsls » . txls Kong slno i Cal- IlHemaerlr

Christdala (kr. m.)- 8 mar Lkin (kr m. ) USE Barl Eg«

stChiisti nIopcl"-«"« . UT Konggbro i Jän- « vichtaV

Dahlsbw . . 2 föpiugs Le«in».1«15sjfw»«erby i Unde¬

HIM : ;«» - . 25 Sisderköping . UF usis focken - . 22

Jönköping . . 30 « I —

28 J

Alex-IN

Uti DECEMBER

. · » 9
Alin sässk .,den 13Löfanger K. st« 1»6Skara ». . .

Backkby . . . 13 Morups gästgif- Skelleftea«»» . .» Lg
BurträIF . 13 warcgård . . ZSHinnarEy . .- 13
Ver by« . . 2Nordmaling- . « 2 SkäItrad »». . 6
CarlskroncÆ . -20 Nylsy ,. . . 20 UlriceIIamn . » 23
Halmstajfk . . 21 PayalaL . 15 Umeå . . . -. » 6
Linköping« . 13813iteå;k . .» 2Win1111erby«"«». q
Luleå Gamla ftadka 23 Ranea .« FOIOfwer Torneå ;

Förtcckning på marknogier som hållas i Not-ge

botteniL n eus las- Nætöbierger i Nætö « ·
SIegjeld y g P d. 17 Ian. ansstegield. — » d. lg Zoll
Lillehammetell. Vignmsd. 18 D: d Christiansand . . d. s« » -ugz»»
Christiania. d. l—Felsl-.Læ1dalsisken i Lærdals o· S»-t
Dtammen .« . d-. 8 D,:o Ptæstegjeld . d. 7» Hp .
Skien .- -d. 22 D":o Veblingsnæsset i Glot - »
Grundfet i Elverums tens lestegjeld. d. 4»Oct. «

Prastegjeld. d. i Mars Maslen i Overhaldeus »
Levanger . d.1D:o Ptssstegielw . g. »:»Z::
BoßekopsAltewTalvigs - Throndhiem . d. » Dzo

Plæstegjeld. . 7 D:o Christianfand . . »».»»« D¬
Kongshetg » . . 8-D:o Stavanger . d. : .-.o
Skibotten . . .n on Skiborten . . d.,1 Nov
Stokmarknæs i Hadsels ' KimkaniSkjæmö Præ -»» 8 Do

Prasstegjeld. d ,2LI Juni stegsield . k. »1»8 D.
Throndhjem s. . d. 28 D:o Boßekop .— .. -8 o
Steipnmsledingsbelg i ’ Callsbotten«N-rßebyle: »

Rödö Præstegjeld d. 28 »jD:o stegjeld, tilldentidisiutlt
BjörnledingsbergiAlstad- as Nov.elle1iDec. mch

hougs lestegieid d. 5 Juli nad, som af fogden at l
Silkum i Prönö Pla-- J - gen bestälntnes.

ßcgjetd ' d. 12 D:o Levangel . . . . d, lgOea

r 53.