OCR Output

« ». Wiss-mass Este-»

Jy ZEIT »e«?-·« Js- -««--,— »Es-Z- « X ,
j- :Z T-««-«,« «- -«-«e ft- »we- MnYe NR« »w- ÆMMVL Illl-YIåUad.M
F- «»’s" «-»C Uns-i- M eefzxy -««,·«, « XI-,J J Dag cLIr "»» Mäu. Upp Wäderxcken Gst
F --I Ae. Je 2 «- »-«7,·.- URC» « » LJEZWUO IJCW ji ; d ijtlet 5
««,««« «m Johmnis it nes or Io)
z; III-JE- cy- --«-»«(J «- ZXC A »O« CHOR-«- 18 SHkszk i Advent Æ stis b«aham «-6«
, »e) was-L- »A-, XII-.- ka v- X:: Zäzø « 19 M Jsaac W 6 3;)· Klart 7
« ; Ze) R «»- «- Miss- X sei-»r- « :- T Jakob W 7·58 L 8
- « « « -Z««« « « - « A 2«1--.O Thom Apo il HEL- 9.2401Rkl M 15c m 9. «
? it o-« un- -»-s i- ØJHTJJwAn T c. Sssscxqus » 6)2" T « Joseph « M 10.50 Winter-« Sdlst) 10
EJXJZF , ezJOJXMJz «»9 HONI- OJHUs z 23 F Israel IN f.m. G kl 2.35 e.m. 11
k MAY-z . «««Q- » PFWO 24 L Adam, Lva Qp 0.16 Klart - -1-2
Hi ) «- ist«-EIT- hccc w - C-. (,- . k H J« · ·« « ,CÆ Fig-« Jesu heliga Födelsex Luc FLI t
Ty- ers-«- .KI z »- -4Y Up· L 25 « In - ag M 1047 r ar , ·« 13
Us; JY « fz XVI -« LIJQ Wf 26 MkaStepkz.-Dag M 3.2 —T. « 14
q « »se- ·.ü:.-e, est-- Xe- ·-24«f»1«nw 27. T " gmh Evang Æ Z. 3 - ’ — 1I5
»He-KI- »w- - Xb- Asssss « »J- «- TIVFD ,-28 OMeulBaxüsque 6.48 F --—- »16
XII-«- »Ja-»Es sek- q- XIV-»- «---g·-«n TZF T Zhomasj ,Visk. .T sit-IF Syst-IT E
. «-,4. , - Z - Use av . e » « z7 « .m. —
Ax- »Z- ZZJJFJ Z- ELQ YJYM « Z ZZ 31 O- Sylwchcv « R . 4. 7 « mart. 19
. , « N, s « . s¬
ÆM JJ « « :- ;:-Z- « «- ’ « Los, pris och kack, sise dtg, o Feder kares!
LTÄØ ««- -""" ALTE f Upp , Midd« N ed? O Upp «- Midd fkNeti
sey XX «»- -:«-·E?«-« Dag.x Ti.m.« T.m. » T.m.-Dag.« T.m. Tun «,T.m-.
gis- »F« - - - . 17 .56 11.56 ,-2.5.6 25 9. 1 "12. 0 3. 0
»Z- - »Zw» 0 M J? 19 8.«5«T stu.57« 2.—57! 27, 9-.1 s1-2; 1 » 3·.,;2
»« 21j.- 8.59 -11.58 -,:)-.58 29 -9. 1 Je. L« Z. 4
AUE- « FMW"27 « HMHD 23« g. 0 .-«.;«59 :)»59 i 31 9««0 12., 3 s. e¬
Ex-. Leg-y« Y sitzt-tu- ckpnc,-t--yi- DIE-,- -»»47,,« sz « . . , E J '
f »Im-«- -»-·-«- Z« W«7«- «

·¬
O

«
O-«

o

-: