OCR Output

H« ØÄJ Æ(«0-4«,- Mk-«-k- Mkw gixj 43 Øku w-¬

H « SlaJt-Mauad. - «
soc-« »a- -,·z-«- «- - «-« Let- » k« » « ¬

» -««««Z« ÄG - LJM ?- «- ; Dagar « » »-.Måi1. Währrleken Gst.¬

»-C)««- »M- »O « KOCH-W 1s7 M« Lucma 1» .— Es Okl.«1.44 f.m. 5
XEJW AMØ Js-» Lyij «- 1-. T spLucasZ « · M -5U.·26 . Regn 6.

z- ØW LZ « cis-? 19 E Ftolcmeus I 5.35 « Mk ' 7

« « « — :3() »s- asper , sp -·5.48 FzC u" et - 8

; ,.-.zzz MONEY-Zo- x U F ursika M g. 8 » Cszkmast« 9

J -««,« «.,«,»,« «- - XQJJ LLL Severus , H 6.38 Mulet 10

« »- JZZX s Æ« « Om Konmigsmaimens Mkenskap, Matth 18. .
W-. o f XX» . 23 SM » e. Tref. M 7·.25 Sewcrin OMET 11
A » - «- L L- M Ewergistus W 8.30 « . Klärt —12
z» «-(- ff-» «- IX s-«-; S ·:.);5 Crispiu W 9.47 le.632f.m. 13
«-.- Äzcccex st-,ct-c,k- -fl,- W LMWL ««26« gmgndus DR 11.13 « « Kiart 14«
; E - M - , - 27 a ina ff.u«. , : « s15
CUW WILL-J z« O« MO- «««« »O 28 Sim. JudasW 0.4"2 ·16
»H«0««,Q. »Hm-MÄ-» JZJ JssyA 29 Narcipus W 2 .15 o-- Mitlet 17v
Hävv I arm-»w- MZOJEJMU JTM Om. Skattepetmingem March-L , ««,.j «
z» » MJM O ez sk « ? 30 Ssk 23 e. Tief H- 3.-46 Zeuobia 18

M I¬
END-III- . iste¬

CZ- «««,-.«.-J:- -(«- Je¬

F

I MATRONE

31 M Qvinfimts H 5.22 -Klart . 19

W »san« X si» «- ««' : Dan FPP YOU « Y«·ed«DOg« LIM« « TM TNed ««
— . · - , ».1"U. - .M. s »Um-J U . sä-«1U. .M. M.
; f» « J . Jak, »J-,.-«!..c- sz - 17 .6.44 11,z.45. 4.463 .25 7. 4x sit-Hi «4.2!x —¬
(--««» yc « « » «,,« 10 61149« 11,.45— 4.»40H «27. 7.j»9 11.44 4.;18- «
RAE-«- «J-s « - . NO - « 21i s114 4sss5spk 39 7:.214 1-1-.44.» jun-—- ;
z. ,- 7 -,;,, ;- . - -- »Es .6.5-9s;»,s«.;44 4.291 3111 7.19. - 11«4«4«, 9
« s - ,-- E-; . - "- "«« . " ¬

- « U « I «

- , '««-I, gl-, I « ·
» ; It - EII . ' —- "— »- :¬