OCR Output

, « ,z..-92 -A · « — — Æ««»»» H; MJ »««
gis-' TM X! NIU8, » , z-» RGO Oxf- ; . .

»An-Its- «· »sa. ,

· v Dzjsgai - , MAU Uppfnnl WadcrlekciT Gssts « «- sitz- ««««« anr- ton¬
’.« --.l O Nicodemus J 2.11 Ströttiolu -20 « «- «, JE» .....- »si¬
2 T Erasmns M 217 Klarts U ««IJ « ,- JY m« »g-« » ¬
IF- Marcclliuus M 2.23 Waima « 22 JAJAX Ez; « z -»)7· JDX --»,--3,«-H ;
4 L Optatus « WJOMXFWAVWQ , « 23 Ztgf J« 977 «««-«Xz « zzz ,,zs,z
Om den stora Nattwarden, Luc XI« « «« « zw- « YJFD ZHZX XI i
xssy « ««" -»- «««

f .- SK« 9 e. Tref.« M 2 39Bo11ifaxi1i3 C ) ¬
Xb M GUSTAF · MS Ned .kl.9.1.),c1idå Ziff-»e! Zistzky J www -X;;:-«»- WHMT
7 T Robert -« M 10.« 0 sz Klsara »m» »H- ,,....C. Jf E« »s- Z« J,j-.»»4-7 ;¬

ks O Salomon Jik U. 0 « och 37 ,
« 9 T PUMUS IX 711-.-45 wqrma 2.8« T fsw Äs« ,- yo- Åsiss »D- prkusa

10 F Swante W f.m. .- Vagasr " 29 «.-».l ·-c-. Kost-»mus-. JHZ c X-» »Im-«¬
fJlil L Barnabas W ().1-4 : . 30 Ezz« g- «. YO-, «-.-», z« ,-«,,-j.

Om det borttappade Fåret, Luc 15". J» ,.-» XICVO J- ·- JQOWIZ Erz-«¬

.· . ( e

12 SÅ 3 e. Tref. M 0.33 Efkil 31—«- « z:-«, Igz III-, c-«-s ask-« »Ist-«- z¬
13 MJ AqVilkUa IT 0 46 EVEIIct Juni 1 HEFT-? »Z- BH xAp MLIX» -«»-», «¬
14 2 « « «

« ie- w w
o- OI ssd

M

T Elisa ZEIT 0 56 O kl 4 38 c m
« , «,».. . O O O O «« Qui Em-. l, ZWEI¬
. 315 O -’- Witns Es 1 4 - Waxma 3 , YZZL ?"-:«"«L« J« f UYIJJM vix-,
-« « —- « --— « --X - os- « s«
«- O Upps .Midd«. Nedx O · Upp Midd. s Ned j« « ««7 ««··"« J ex» ·- E- ¬
Dag. Tim. T.m. T.in.EDag. T.m. T- m « T.m. Jkssy J M - sØ THE-« »j7««« A« -J Z-» W«
« ji« 2.;58 11.57 858; -9 « 2;49· 11,59 - g, 9 - « JMH »W» z» »z»7
3 256 11s,5«8 9. 1»- «- 2.--48 -11.-59 911 FOR-«- ,¬
« 5s 2.53- 11.58 () 4 — 2.47 125-0:· 913 M- »Z- « »Es-»p- Flssk XIV
7 51 « 38 12 i)

« . ..v zlz ' O«
- . · « 2,s« -« UT 9. ! «15 "246 - . · 9:14 J s-» J; , q-« Ä« JNXFOWUJC
- Xk « i’ N «.-... Mis- s X «- W-« 17 HEXE-:- XVI-« »F