OCR Output

LIABLE-I W « ¬

-.««
I

,. « ,

sNorrköping(Ull- Skdfde . . . 1Ystadf « 28- Köingeckn m.)d kzPhillpstadcku m.)1s4SöderhamII-« . N

markIIad) den 7SIIIIdswgll-« — 1-'2-Aby I Christian- KöpingI - . Regna . . » 10 Söderköpkngs » 17
Dito (remoIIt- Sölfwitsborg stads Lein-Ic . . 1 Lannaskede. . 17Ryd (kI« m..) 16 TjursbarkeII . M
IIIarkIIad) .8 Trelleborg 6Hfra Laredet. 20 Lilla Edetsss.- . 28 Råueå . . 17 Uddewallak » 2
RåIIeåI. . .· 13 Wisby(sddran- Hregrund . . IZ LIIIIIgbyIE .- . 30Rdinge(kr. III.)-24Umeå-I . . » 9
Rödesund8. . 14 rummet)(kr·. m) ,1 - LOMMW . 7Salas . . . M UIIIIarIId . .- . s7
Skara . . . . , . Långaryd . s517SandenI « -. 7Utwik*. .- ".s ·»·7
· - « Uti A UGUSTL . « Lnleä . BSaIIdeerIIIIiGIöt- WenersborgII .- 21
Astersund .«den 27 FZJIvetlaIIMr -. 31SkellefteaK «. 19 LIIIWk . 16 liIIgebo(kr.II-I.)«« 30 Werzmmo . . 10
Voo (kk. m.)« -» 6 vFngszktoIp (-kr III 17 SkenningeM . 6 Mahult (kI: 1II.) 29 Sjönewad(kr III)15WesI-erwikk . 7
Burträskss .. ; »Es-XI Kiwik . 17 SweIIleIngaIje . 27 MalmköpiIIg 30 SkIIZIIIIiIIgelJI . 14 Westcråskd . . 21
Drch . . . 24 Kraketokakr III)10 dera WI. . 311 — M·IIII»IIIF-«.s. . QSFiImarbpsI ZWestkaE . » 24
Dcidefjö .- «. 20 Lindesberg . 24WarbergP . 24 MIIrIeIred . .- 21Skoga . .- sWiksekumgbyz 24
Eksx . 10 LöfåIIgeIK st’«» 27 WeIIIdaleII. . 27 MariestadM .—, .—- 30- SkcirstadiStdck- Wortorps by «
ElghoultskIIlla MarstraIIdI . 20 WIIserIIIIIshII. -1—.0 Markaryd . .- 28 holIIIs Lein-U 21 (krs. m.).« . 8
III m)18NI)bII-I . » « 31Wrigstad 3 RederKalIIfIiM 10 Sköfdc (remont- .’Wrå Ikr m). II
Fahlköping. LZPiteä . . . 27 Åsheda Keregård 12 Nora 30 IIIarkIIad) . 23 Wårtinge euer ,
Gårdseryd . 31Scmdsjö . .- 25 HrIIiköldswik-«. 31 Vorderg( kr M) TSIIIVF . .« .1 Bökeberg .- 17
Götheborg«. . 10 NordmaliIIgIE1SolxefteåVsp .- 28 Äkjeug ; 1
« Uti sEPTEMBER Norrköping 3Stockholnzfx . 21Äseu (kk m;« 15
Adelöf . . den 21Esperyd . . . 15lGötIzeborg . . 14 Nottebckcks Nöbb 3StolpastIIga»- . sisrebkiz (kk m) 7
Arboga . . « 3FagerhIIltiChIi- Zanasa . ·. «. 3 NyköpingN .- L4SIIIIdsIchllV .- 21 Mem-Mk 14
Borgen iOIkaII 23 stiaIIstads LIIIIII 15 prcIraIIdaII . 10 NyIciterIII . s. 2«1Saby . .. «28 Ssthkimmgr .,- 28
Bokghokms stadII 10 Fagerhulti CalIII. «.I·:IedeIIIoI«g-s’k . -. 8 « OIIIbergshedeIIM 24 .
Borås . . 28 Län (kI III) 28HedeIIIk . ; Lsik Uti OCTOBER.« »
Vko 21281geholnsi . . 14 onI . , .-·. 10 AlgIIterIIII(kr. III)26 CarlskronaY 14Ehba « « » z¬
BrostIIganISkede Fröbygårda. 8 ofwaII . 21 sAliIIgsåsL - deII 8» kreatursmarkn Ekstz - « » s
(kr 4Genewed . ." 7HIIdikswallI . 14 Almesåkra - «- -139 infaller å deII 16 EkfcmåkaNsrkeg 14 —
DodeIchIIltsIIIIk"«e 17 Gißlawedpk .- . 15 Haltet Ikr III.) 14 — Arwika kdping 1Carlstad. .·; .- 12 Enehacken ; » 26 .
Ed 21Gottåsa (er III.) 7gletsfxed . . .3.0 AskerfuIIdR . 7ChrIstIaIIfchdIt .—- öEskikskxmask ": s
EHIIgeIfzoIIIIIe .- 28 GIIllaboäs-« . 24 äggwiken . 15 Bdeketorp. . SCHIIstmeyamIIFI 5Fakkenbekgsk . gis
Enkö ping V . . 29 GIIIIIIarII-«· 3Höljeby ., . 30 Bästadk .- 12 CImbrItshamII. 19 Faykköping » III
EmkzmåtackrIIIHGardIvåIIga . 28 Kisa . .-.2..4 CalmarV . . 6Dädesjö. . 22» » .. ».