OCR Output

1 . — . , s ALLE-T ,
i ZÆTDPCZZZE DZE Tsf « ZEglO M. Tkzg « » Il 5« Uddewalla M. T «
Liudesbeng M. THE ZZEMW T» is. 3 Ulricehamfp T Fh .7W!«k- M T TM
ZTIIkDPTUO T»F Z (a) 6 SkgxlåowT T. Th 8 ,Umeå, T F » ggsimmerbw « F » Tig]
xk jungby, T.;z- L s) 7 Skellefteä T »F :.7« Upsaka ela stet, T.F»,2) Wisby- T. F. 8
Zinsbahsp T« F« 7Skenni1ng T F ’9 T - Iomm- III-OR 4 Astle T F( L (3) 7
Smedjebackcn, . . F.«(2) . « ; » ; - sf « « T
s ZZTTAPUFVPMO T. F. 5Solleb1umh M. TTth g : Zäggelxb T F« gÅmail« YF TO 8
«Ma mo, T F. Mo sSollcfteå, T F. Zsz . Wa ha en- M Th kzlenäset T F 7.
MariesEsew T. F. www- T. . . — 7 - Wafde T« F« sÅser T ME. 9
MSTETLZFM M . Elz. F »f; Fäoka Nin-, T F ·7 « WennssllgjngMF.Th 8Åt0kp-M Th g z
- M« J. « « rengnäs, T. F - - . 7Ap ¬
KäTZIN-TM . . T. Th. F « 6Strömsholm, M15 Th. ; ngädtsm ZU inxsFögFT « « 5s
Moral-O sM T To F gØklråsåiågaadä Ox. z. Th. F. 8 I . WesterwåM »O Z L«(3) 7"Orebw,,M TI» ZVGF 6
O . , O o « . : , D. . 6 « . . . 6
Rever- Calik, T. F. 10 Swenljunqa, T. Th» F ; Z KIND-M Th ögäeegtsunD T. F. z
Mora, M. TH. 6Säther, M T.h F (2) 5 T L F st l 7 Ostk Und- T F« 8
»Notdmaling, T. F- TzzSödethamm T. F. --6 () Mäuds " « Muan T F« T 5
Norrköping, T F L (s) 5 Söderköping- szy «·. -5" T ’ « nade musikalkame de rekoWWUDerade h
Torrtelje T. F 4SVVethle T F- SL W W Z· O erdagarne Zöksch de Vrekommeudemde istenfwen mara Wem«
; gäya Koppalbcraeth TiTh 6Sölwitsbokg-s T .8 IUTUPVsten till Gexepewrefommendemde Vlkf Tgtvklks e m
II Vköping, T. F L« (s.) (6) 5 w s kommenderade brefsveit inara Memkmde Man -·.k! HTDTTa atföua
XII Roland, T. F- ZTEUMO M T. Th. F. 6 ; F) LVWWM böte de kYkaJInA 6 efWridVOWs ) de M«
3 OWUst- T Th. F. 7 Tlekp ißt-Ja årctx T F (2) H- («)ig’zntc;th H 5 Vch de vkekommenldneizgemde btefwenwarainlemnad
P l ? M Sommareu JUFZ s) B wen bö« kMC atetomx e nimm k! 6 efterm dd e
PHZT ij ad, Th HThorshalla M T -Th- F » ' Es) Mtefuzen böra hela äketomksra iulemnade mnczn kl tefxekagen.
szåseböiz F« F 18 Chors-END sit-eh T F)«(2 ? o köpeäg Illiaåsjgtvnsten befordmsalbcxseigiueetsnkzdlle Eli-ZU 12 Middglgikä
. , TO O ,
Ram-.undeboda,F M Ti; o TIERE SWMMWM Cz 5 f Fök Eref ritt sicrixgrzgxsutan MM wmtemdmth och Ny«
Nunnebp- T. F. » zzwsa HEFT-IT F. , E 8 r o m.l:t. o.m Um tiiIJLWPJE as Ivsgtem
Z .. - . . 4l 16«-9g» LEHMZETWOmULodJi
« W —25... » U« L—
i , » « « — IDLÅ ——— »O —— ss » -12 L.
- i — 32 « -«- 13 L·