OCR Output

« NOVEMBER
Dag Man. Upp ; . Weiderleken G st
1gM Alla Herg. D ch 6s.15 Fz Klart Oct 20 ¬
sp2 T Tobias « H 7. 2 -——- « 21
I 3 O Eustachius W 8. 4 .-"- - 22
F «4 T Amatius W -9 22 --— —- 23
5 Fä- EUGENE - W 10 48 O kl. 1 53 f.m. 24
6 » Gustaf Adolf IF fm. Regn 25
l
Om de åtta Salighetey Matt-h.5
7 SK- 22 e. Tref. IF 019 EAlla Helg.D
; 8 M Willehad Fi- 1 53 EngelberO «
« 9 T Theodor X 3 28 Klart f 28
g 10 O Marth-. Lutherxj 5 8 ((( Narmast 29
«·I 11 T Märth Biskopw Ned G kl 5 53 e. m. 30
« 12 F Courad MS 419 Mulet 31 »
13 L chusttan Æ 444 --. Nov. 1z
H-« . Om Skattepetmingem Matth 22 " ..
--1 » 14 S W 2Z e. Tref. T 5E4 Hypatius, IF 2
z 415 M Leöpold Es- , » 6 23 MUlets 3.. - »
,l O Upp Midd Ned O Upp Midd.« Ned
Dag -T.-.m T.m. Tau Dag. T m. T.m." TM
1 7 22 . 1I.44 4. 5 9 7.«43 14.44« 3346
3 7L 27 11.44- 4. so 11 7 47 11.44 3.4s1
- 5 7;.32 11.44 3555 ""13 7».«52« 11»45 3.3(5
» 7. TM 11«44- 3.51 15 7-·-.57« 11.4-z 3z32
H - . , · 7 « ¬
s Hpk s-» Mssxzx

· J--T-.-. IXfo »Li¬

: XJY -«- Ly¬

4

E --6-k-, -,ti«?,s-J

LECL¬

o M JJMÄZ

x«»«.«- k,«-« «4-z·

Ehr-Zi- KCM7-:
MA· Ä? «m«-6wt--:e-AWW
JJCOJ »s- ji«-e- «- » Æfssccs M- JJECJFW

WI--Z4« ZIJZLXTU , ZÆT Ar¬

- stack-site

Hx«7.«.--« «- «- j- is« Aas-»¬
F-- Ewtczvsuwxfc «- nat-¬
-cl sz Juc¬

Jcst now-J ¬

d yz »- zzjz

X
»O ji«-: szstxzc cck « (1H:J,»ct

å,kJ« ME- Jyijwcck Ztssdsv Wskss RGO-? os- f
« ecceezyqesthe »O ert- its?F-s-fc, C«C-ck «¬

zlkkifssswzkxxhxa »z- MMJØM WZ«J««
» Pf ««--E-,»s CI « 4 xiixäMchar «
CAN-F Xa-R,szupF:-» ««i«, X- NO Jsä
JOO »Y-« « Ess- - ssssZHfG Mäs- As¬

L:««««O« JIJJJJOU NOT-»L¬
ftp-THE Z-» Nun-L JEAN-Z ¬
:·-,7: If«"-;ks» xech»J-? . Axt-«- F Fu

sey-Xe- Jslstckv ÄZJM-qo Jst-M

CZ, Zyxn til-tr¬

».4««J.««7 ««-««’" KR¬

Jxki zfix ist- wes-»das TI- ÆCMJHXZEKZXJW —- -,-«