OCR Output

AUGUHTUS,

..Dagar Män. Upp Wäderleken G.st.
» 'ZOm de falfka Brophetetz Matth 7. — «
1 S Es ..Tref H 9. 26 Petri Fäng.- 2k
2 M Catharina H 9.3"9 Klart 25
3 T Stephanus »ges» 9.48 Regn - 22
Ost Aristarchus J 9.56 23
« 5 T Domimcus I 10. 5 24
6 Sixtus M 10.13 C Fjarmast 25
X7 Donatus · M 10. 23 Mulet B
— Om den otrogne Gärdsfogdem Luc. 16
8 Ssek 9 e. Tref w 1035 G k.-l.239f.m. 27
9 M Romanus »g- 10. 53 Cyriacus) 28
10 T Laurentius M 11 17 chn II
11 O Susanna IX 11.54 - —- ko»
12 T Clara Mk .m. 52 —- « 51 ·
13 F Hippolitus IRS 0.47 —- Attg.1
«14LEuscbiu8 W 158 (W årfrudag 2

,«-";f
IRS-H «
TO

Christus gråter öfwer Feeutsaletm Luc.19.

.;s,—. K- 10 e Tref IF Ned Skl. 3.10cm. 3
10 Upp Midd. Ne O Upp Midd. Ndd .

Dag. T m. T m T m. Dag. T-.m. T.m. ,T.-mz;

1s s- 3.47 12. 6 8.24 9 » 4. 5X 12. 5.« s. 4

3 I 3 51 12. 6 8.19 11 4. 9 12. 5 7.5;)

5 3.56 12. 6 8.14 13 4.14 12. 4 7.53

7 4. 0 U. 5 8.- 9 15s 4.19 - 12. 4 7.48

»Z¬

zx tsle¬
.-c« , ,,?, —¬
«« »««- «»«- k¬

,«6 »M;;"¬

Js¬

MAY¬

9,'XZ k¬

«-«, -«, Es «-e-’ « UJÅH
sy-«.m äs—-WZ««JL7«- J» Its-IT¬
.?- J,- ywv Y««z« «-s .. -,X-E,J«-. y::«-Z

H »Oui« IX "7«« W- »
Jst-C 77-? ZEIT-»J- »O. JAC- s- »O s¬

. M- « MV Ue AssØ '·««Y¬
Ø-J«--o- »Ah-L- ««- Xa- »Z---.-«H«- »M¬
IZL J. « JJ ZU- «

. -: »z- «¬
«-«lxå«-iås«-«-.J »Ze- ,,7Z »i¬

. « Ritt- ØXOJ ckcizsqts CÄFMCXJ«
J;---- k sei-s Zå ycexxfl

. P J- JJMJAQ
. ;;c«- oc- HMCÄJ za- XJØ X? Of»
Z- »aus-f web-«- JU¬

Its-»t- M -c- ges-« «I:;
-«« - e-«-E««Ø »J« »s. yJE He- JJYJZZMJ

MA- -å-—J«f Jä- ««s) «- ges-z¬

roc- ce-!Ne-:« ,,7;

-?

text-«- yche