OCR Output

JXJC XWJZXCMØ MMXCJ XJJTJ Am ALTE-z

zw«zz» »M» M, «·,-«, Z-» « M ' ' . . LGoIe--Manad. f .

. »Wi- Lö7 »z-« »Es-. : z By Dagar Män. Uppof.m. Wäderleken G.st.

»- ,-!- «,»,,. «· W sz L Om fyrahanda ÆSädesakey Luc. 8.
« JEA- T- JJH « » 15 SESexagesimaK 5.17 Sigfrd 3
THAT-;- - 16 M Juliana , K 6..16 U Snö 4
»E: — . , »F - 17, T ALEXANDM R 7."0 . och 5
». · · . « ft-« «ck«-:-«-Lsf 18 O Concordia R 7,..33 O TM M chn 6
XJJF q-« ÄH «- «k-7««J ZXWJ : . 19 Z- gjabinus A geödö okl 7»
zog-»Hä- ·«, »Z, .Ø-» « - 20 J .« ucharius , Es e . 2 6 f.m. Ssz
zss-s » XHMZX « DJW ZW Z«J«Øi 21 L- Hilarius »Es-· 6.34 S 9

M« MIH « « s««« « .-·io Christus förkunnar rsitt Libande- Luc.18.

-z«-«-s·«- « sah JEA- -’-X 22 SÆFastl SönaJ 7.49 Pct Cathed.»«1«0-K,
Mzzøzyf 23 ZM TertullianusÆ 9. 3 Csjözrmast 11 .

-«" 234 T Skortdugess F 10««’«17 Mulet " 12
JÄCM 817 X —- 25 O Matthias M 11.31 -. 13 ¬
J LAL 26 F Vietorinus M f.m. s — « 14
-..9.z , «· " " 27 Nester M 047 15
»Z» »Z- 28 L Leande: A-« 2.· 3 0k1.6.44f m. 16
« s
- « »w, » :,"«««. Christus frestas af Djefwulen, Matth. 4.f,
, MMM »r- Es LH — » »r» III SK 1 i Fastan. H 3.19 Viax ria -17
» «« ÄMW -"—0. M , sz";’-«'i-Z DO spp Yidd TNed DG gpp Dåkidd THMD
« « « . a ; M. ,M .m. a . M M JU.
M«L(:3.- Käf-, 9 ZZÆ — HI- Z7g 7351214 4g55 239 ;13 ing 5.15-.
« z z . J; 7.30 12.14« 5 u 2 .8 12. 3 5.20
HCMM ZEIT Z M« «« · 21 7.24 . 12.14j 5 5 29 7. 2 1213 5,-25
.. »He-a-»F«:)Z-- JF?««««. zw- OsZZXMXiD sie-As 7.19 -·1»2..14 510
» chø Xe-» JTJMJE fis-« ):fy-JJ-C«EJ·««LJ- »Es O..«, By o. TJJ Hut-»J- ÆZ Jst-O

- NOT-SM¬