OCR Output

Hennes EKongL Höghxct Prinfeßan CHFARLOTTA
NIA UGUsl ’A AMALIA ALBER¬
TINLAS Födelfe, den 24 April 1830, .¬

sp . Fö rmörkelsserx

. As fer förmörkelser, ncmlsigen tte i Solen och ttei

Mäneu, com detta är inträffa, blifwör blatt· den föxsta März¬

förmörkelsen härstcsdes synlig. Den bdxsjar den 7 Jannari,
kl. 5 33 och stutar kla 9t12 .f. m., strazct efter mänens

h Ucdgång Från kl. 6«·-33 till 8E12 f. m. är hela månskif¬
wan förmdrkad.

Teckncus bemaxkelse. « » H
HI— Betyder Sön- vch Hoqtidsdagar O Solc«n.xj ljJ
[ llranns. h Saturuus A- Jupiter. ·o« Mars: L
J Venus. T Nkcreurius » (( Måucnx K Nyutänr.
. , . "« O Första Qwattcrct.0«Fs«1tllmåuc·el·kcr Nclw1.f O «
? » " Cista Qwarterci. IF Wäduren. M Oxcw K- .
Twilliug. « W Kräftams IF chonet ex? Jung¬
« frum H»«'Wågcn. MS Skorpidug K Skytten.
. « · -- R Sjeribockcku A«Wcttt1kmannmz"« Fiskaruc.
f.. m; sormtddagcm e. m. eftctmiddagcn. kl klockan,
g Måircns 11ppstsgande,zf chsttczaudx genom Dim¬
kretfen. (« kcdfiyttning iill eftcrföljande och )Upp¬
fsyttning till förcgaende dag; G st Gämla stykån T
»timmar, m. mimttcr. Wid månens Upp- och Neb¬
0gång tillhöra de« utfatte timmarnc sormtddaqm ellcr
« cfkcrmiddagem alltsom de sta cfter cllcr föreU F. midd

W

.det 22 —¬