OCR Output

ä¬
ji«¬

Ma ar, 19852, hålles
dens Sängele och ariSol¬
okstafwen eins-. c-, ochP

-Cirkeln det Is: de.-—

ek famnta cir ocki

före wara det 3854 ifean Werk- - .

Söndags¬

asktermmen mtraffar den 4 April.
råm

HansD Maj: tKonung OSQAH I s Fodzelse, den 4Ju li 1799, det 53

Deß chpstigande pä Theonem
Kedning,s den 28 Sept.1844,
Hennes Maj: t Drottnitth JOSEPHINA MAXIML
LIANA EUGENlAS Födelse, den 14 Mart.1807,
Deß Bilägesy den 19 Juni IzesLZ, « .. .
Kröning, den «)8 sepe.1844,

Heumkes Mai-c Eure- Drotmiug EiJGENtA BEEN-s
RDLNA DEdlDERlAs Födek Ese, den 8 Nov .

1781, .— .» e .
Deß Wässer- den 16 Aue 1798, . -- . .
Kröning, den 21 Aug 1829, . - .

Hans KongL Hdghet KeomPrimen och Hex-eigen af
Skåne CARL LUDVLG BUGENES Födelje,
den 3 ng 1826, .

Hennes Kongl. Höghet Kron- Prinsessan WlLHEL—
MNI A HKEDI lcÄ ALEX AXNDRA ANNA
LUVlsAS Födelie, den 5 Aug 1828, .

Deß VII-Wer- den- 19 Juni 1850,

Hans Konglt Hdghet Arfi Prinsen och Hertigen af
Upland HMNS
den 18 Juni 1827, s

Hans Kongl. Hdgyet AtsPrnnen och Hertigen af
Ostergdthland USUAII FREDIUCS Födeksh den
21 JUIIs1829- ¬

Hans Kongl Höghet Ars-Prinsen och Hertigen af

j Dalaene NILOLAUS AUGlsTS Födelse, den
24 Aug 1831, . lo. « I « o o. s s

IAF OSUAHS Födelse, ·

den 8 Matt 18447 det 8

det 8

det 45
det 29
det 8

det 71
det 54
det 23

det 26

det 24
det 2

det 25

det 23

. det A

CJXJeJeÄMZXA aJxØwsz
MADE-»e¬
tojUN7h-—-M«- si- »

MAin

wwkf t- ö¬

MWXM «

ftp-J- ,¬

¬

I X¬

L W- X¬

We «¬

M FVYD - Jeäsxpxetp s

Idee du«-DUR¬

yzetøfssle ht- XX¬

««s-:c---ij- z« e- ,s-4 MO¬

,- »Sk¬

XXZNMJIJ

xzi -.--s¬

tikM

Und-WAN¬

D

---«,-« RIJI .. »

O MAX-z , -s«»:-:-»ø:-JX »-. -.
-» -i-7«H- »Es-:- . «
XHJJ kJH - »
-c-«- s -c-i-« »
see-»Bis- E -»
A cis-«- NZIH I " »¬

MIMIÅ

«—k.,-—--- .

b

»Ae¬

,Iz««-77WZ;-M«j«- sWLcPXZTHJ J-« --FJ¬

M

XC¬

M--.»«

. i

. »z¬
.«-«-Z«
. VYHZ
» ex
. -Je

»O
W-«
«¬

Y I

— M»
277