OCR Output

siskalen Thörneqwist. Wisbp, Boktr.s Cedergren«.- Mad¬
LjBokkx Hinsc.A «Åmäl,-Vokh. Geifer-. »Mehr-» BokthohloM
Ostersund Doktor Afzelius. Osthckmmay Handl. Rosenlöf.
starförutan Bokbindarne i Städernc onb pä Landtmarkn
derna derived-« ärol förssedde. Partiprisen Tro: för-msosde
Almanachor i Exemplar 7 R:dr,16Sk.; och förmOfde
dito däftade och Kur-ne 8 R:dr Bank-)- kontant be-talning.

Lundberg. sandskromh Bokv.Ekberg. Bidköping-Winhandä.
Hallmam Lisuköping, Bokh. Sahxström. Laie-ä, Bothuths
sberg. Land, Vokb. Gleerup och Äberg.. Malmö, Faktoren

ledström och - »Mag. · Erd-Wohin Mariestad, Bosh. Kakiksz
Not-a- - Handl. Wirt-win- ös Forßells. Norr.köping,« Bokh.z
Forßbergxoch Riß-en. .Norrtetje- VokkScenström Npkspiugz
Vokhs Södekbergs Phkkkpstad- Bokh. F-r!2kstrand. Mir-L
MEDIUM LTUDMU Dch kah.- Bund-ström. Sara Pakt-. Möhr¬
lisnkz Skara, ; Rädman szFemströxm Strömstaw Hauzzk
Vom-w Skmdswalb Handl. Blomdahc och Vor-h. Landw.
Söderhamn,. Handl. Edling ochApothz Kaijfer, Söder¬
köping, Dszyandk1 Engström. Uddewalla, Bokh. Hallnian.s
anwä- VkaO Häkanßons Upfalak Bokh. Lundequist och

Hcmselli.f Wadstena, Bokb. Bergma1., Wenersborngag."

Not-lin. ,Westcrxvik, Vom-. Ekblad öc Cw noch Rat-man
Weste-markt; Enka. Westen-äs, Bokasz szbkkg och Voksp

Fsorßdahk chiö," Bosh. Södergrkm Wimmerbp, Smw

O

O