OCR Output

ITOCKHOLMS Po -Tms- samt Dagen dä Posten
tillhwarje Ort härifrän afgår, hwarwid M. betvder Män- « . s
dag,L L .Tisdag, O. Onsdag, Th Thorsdag, F Fredag

sozwwzzHizzwk «¬
I

I

: Koping,g THE

« , " BUT » . v
- . . , . sung-säh M. T. Th. F. 7Enköpkng-M ALTE-. - 4
» « UZZTZIID M DTV « Fahlmh M. Th 6
Fwesta,M M. TM 5Falkenberg- T. F. » 8
st T F « Falköping,-M M. Th. « 7¬
Fanåz F. , »EwiizcrfxlxctnkfT OF . - g- ¬
«- e e · O
EVEka T. E ngeåijs T. O.:F.L c¬
— 6 r: e amn,T . 5
· FEZZEAL TF« F - · 8Götheborg,M M. T.Th. F. 7
· sz sp Amt- T F . 7Halmsic1d,«1« » O. F-» 8
. « , J karlsborxh M. Th es KäTZIN-TM T Eh · H; ¬
. - ’« « VIII-IF- Es g — » eHelsingborOT M O F L. ss
— Magd-M -. Ty» »Es-sank- Tss F z¬
cymimnstad, T MF L. " » LETTER-T- F- 6
MFiyehammM . FMYL F cI:v:·tkccndc:«5«s’5 . . 7
käm ritshamn,T .-» F. « orb p, TJFT F« »
« Dakarö, T. F. » « ZJ ,I » « L«
Doderhultszb T. F. .. Exisan T O FL ,
Ekolfund, M. Th Konssbackkh T. F-.
- « FZ Es ksiöi TO FO « DUgälst NOT » To
-- j Engelboxtm T. O. F.