OCR Output

MAX-H— Axt-O ?- -w-k- «--’««¬
. W «-»-«-««..,.
AX 9·,z-?,7-"0- M-««Ø?;-»«
;: ÅZCXFJN WA« Mk- . i- Esp- ijyspm
ØXZJÆ KÄF: 97 -»»,- Cz ;
: Wes-«- Øfssy JIH«- III-dec- WYJW »
« »zwequ W « -· A Z XI ec-::ZD-c-e Miit-Of :
L z-« s-. ZW-«
( . "» X pack-« Mkzkfssxi .
Ä« --, -2-:rf· sed- - M ?
«f---Zf k--M1»4-« Hex-»C¬
« Oy MAY-» MAY-IT AMI¬
ØZJM M. « . » « , z. ZWH « :,«z;7-—»»F
— «--- «---:- Mk- - -,-s
si« ZZMWÄ ;»—sz»-7,-«««,.- «
HEFT-as- ze» »Es-HEXE XII-»- Ofå
TJQJaCUCOA EIN F;JI.

Je»c.«-»—· JE- Mai-»J¬

. Jul-Mäiiad.
»Dagiarn M ;I. UVP Wäheileken G.st.
chxmms Sändesxri T) till CHristm TIERE-h n.
17 SssIs JZ i AOVMT IF — f.m. DA. U Löe m; 5
18 M sziinakam IF 0321 IMMin H
19 T Jkaac IF f . 1.33 - Maler 7
W O Jacob M 2.44 (Winger- Solst. 8
21- LT The-WHAme III 3.53 OERD W kl 5.-«-Z«e. m 9«
22 F FDZLPH Les-L 5. 1 CFjårmast Co
23 L Isiacl ges-c G. 6 Klar -11
- « »Hm Johatmis Wittnesbörd, Jol).1.
24 SPLTAVMM M 7. 7 Adam, Eva 12
95 M ZK IM- Dag »Is- ch DR 5. 34e. m. 13
26 T G Steph.- Dag FI- 4. 26 Jcmn 14
27 O Ich Evang. R 5..28 kökd 15
28 T Menl ansD zis-? -6.37 —- — . 16
29 F Thomas Bist. R 7 50 —- - 17
ZIJ L- David — A 9. 6 —- 18«.
· Om Icsn FAMde Förundram Luc. 2..
31 —SI-n. e. Iul A 10.24 S:)livesicr, A 19
Los, pris och keck, ske dig, o Faderx kåieI ’"
- O Upp Widd. Ned O Upp «Midd. Ned
Dag. T. m. T m. T m. Dig. T m. T-.·m. T.m.
17 »- 8. 57 11 57 2.57 IS J. 1 12. 1 Z. o
19 «8.58 . ,."11.58 2.57 27- 9. 1 — 12. 2 Z. 2
A 8.59 11.58 2.58 29 g. t- te. 2 Z. 4
23 g. o 12.i o »2.59 12.-3 Z. 7

st. 9. o«